Toets ‘technische bijsluiter’ bij aanvraag modeltoelating speelautomaat


28 januari 2019

De Kansspelautoriteit vraagt ondernemers in de speelautomatensector of het mogelijk is voortaan een 'technische bijsluiter' toe te voegen bij de aanvraag voor een modeltoelating voor een speelautomaat.  De bijsluiter moet technische informatie geven over de onderdelen van een speelautomaat en de mate waarin deze mogen worden veranderd tijdens de exploitatie. Met deze wijziging wordt het ondernemers makkelijker gemaakt te innoveren.

Wegnemen knelpunt

Een knelpunt tot nu toe was dat het niet duidelijk was bij welke wijzigingen aan een automaat, bijvoorbeeld tijdens het plegen van onderhoud of het doorvoeren van een software-update, er nog wordt voldaan aan de voorschriften van de modeltoelating. Dit hindert ondernemers in hun bedrijfsvoering en blokkeert innovatie.

VAN Kansspelen

De nieuwe werkwijze is tot stand gekomen in overleg met VAN kansspelen, de branchevereniging. De Kansspelautoriteit wil nu ook graag van fabrikanten en andere ondernemers die niet door VAN Kansspelen vertegenwoordigd worden, horen of ze met de nieuwe werkwijze uit de voeten kunnen.

Reageren

De nieuwe voorschriften voor modeltoelating zijn verwoord in het document Voorgenomen wijziging informatievoorschriften modeltoelating speelautomaat (pdf, 182 kB). Betrokkenen wordt gevraagd of de informatie duidelijk en volledig is en of de gewijzigde voorschriften duidelijk en toepasbaar zijn. Het is mogelijk te reageren tot 14 maart 2019. Na beoordeling en eventuele verwerking van de opmerkingen, worden de nieuwe voorschriften gepubliceerd op www.kansspelautoriteit.nl. Vanaf dan gelden ze als voorwaarde om een modeltoelating te krijgen.
De Kansspelautoriteit ontvangt opmerkingen graag per email: info@kansspelautoriteit.nl o.v.v. ‘Consultatie modeltoelating kansspelautomaten’.