René Jansen: 'Invulling zorgplicht gezamenlijke verantwoordelijkheid'


Kansspelaanbieders en Kansspelautoriteit hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij het invullen van de wettelijke zorgplicht die gokverslaving moet voorkomen. De Ksa is bezig een document op te stellen dat de markt duidelijkheid biedt wat onder de zorgplicht wordt verstaan en wat kansspelaanbieders in dit kader moeten doen.

Dat zei René Jansen, voorzitter van de Ksa, vandaag tijdens IMGL Annual Gaming Industry Event, een jaarlijks evenement voor de kansspelindustrie. Jansen wees er in zijn speech (pdf, 36 kB) op dat de zorgplicht in de huidige Wet op de kansspelen erg algemeen omschreven is. Gesprekken die de Ksa in 2017 en 2018 voerde met betrokkenen, wezen uit dat er verschillende interpretaties zijn van wat de wet bedoelt. Resultaat is dan ook dat de invulling van de zorgplicht in de praktijk door kansspelaanbieders uiteenloopt: de ene aanbieder neemt verslavingspreventie serieuzer dan de andere.

Portret René Jansen

Leidraad

Om deze reden is de Ksa gestart met het opstellen van de Leidraad zorgplicht. In dit document wordt beschreven wat kansspelaanbieders moeten doen ter voorkoming van kansspelverslaving. In ieder geval moeten deelnemers worden geïnformeerd over het kansspel dat ze spelen, spelers moeten tijdens het spel in de gaten worden gehouden, bij (vermoedens van) risicovol gedrag moet worden ingegrepen en eventueel verwezen naar hulp en er moet controle zijn op deelname door minderjarigen.

Wetsvoorstel

De Ksa sluit bij de Leidraad zorgplicht aan bij het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand. De Eerste Kamer beslist later deze maand over dit wetsvoorstel dat online kansspelen legaliseert en - onder meer - de zorgplicht die kansspelaanbieders hebben nader invult. Een conceptversie van de Leidraad zorgplicht wordt volgende maand gepubliceerd op de website van de Ksa. Betrokkenen kunnen dan reageren op het document, dat later dit jaar zal worden vastgesteld. Vanaf dan is het de basis van het toezicht door de Ksa op het gebied van verslavingspreventie.