Afdrachtspercentages goededoelenloterijen


12 december 2019

Met ingang van 1 januari 2020 veranderen de verplichte minimum afdrachtspercentages voor de zogenoemde goededoelenloterijen. De hoogte van de afdracht wordt bepaald door de minister voor Rechtsbescherming, verantwoordelijk voor het kansspelbeleid.

Goededoelenloterijen zijn loterijen waarvan de opbrengsten 'enig algemeen belang (sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, zorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn)' dienen, zoals bepaald in artikel 3 van de Wet op de kansspelen. Er zijn meerjarige en incidentele goededoelenloterijen. Het verplichte minimum afdrachtspercentage aan het goede doel verandert van vijftig procent naar veertig procent. De bestaande meerjarige vergunningen worden aangepast op het nieuwe percentage.

Vergunningen

De Kansspelautoriteit verleent vergunningen voor loterijen als de te winnen prijzen meer bedragen dan 4.500 euro. Als dat bedrag lager is, is de gemeente de bevoegde instantie.