Innovatie speelautomaten eenvoudiger


8 oktober 2018

Om het ondernemers in de kansspelsector makkelijker te maken om te innoveren, heeft de Kansspelautoriteit (Ksa) de modeltoelating voor speelautomaten aangepast. Hierdoor kunnen innovatieve wijzigingen aan speelautomaten met minder administratieve lasten en goedkoper worden doorgevoerd.

Een modeltoelating is nodig om een speelautomaat op de markt te mogen brengen. Een modeltoelating wil zeggen dat de speelautomaat een goedgekeurd type is. Er gelden voor speelautomaten wettelijke eisen, onder meer wat betreft het uitkeringspercentage en wat gemiddeld per uur verloren mag worden. Afhankelijk van de vraag of een kansspelautomaat staat opgesteld in een vestiging van Holland Casino, in een speelhal of in een horecagelegenheid, gelden er verschillende eisen. Als de speelautomaat wordt goedgekeurd, verleent de Kansspelautoriteit een modeltoelating. Ook wordt dan een merkteken (sticker) vastgesteld dat door de vergunninghouder zichtbaar moet worden aangebracht op de speelautomaat.

Knelpunt

Een knelpunt tot nu was dat bij aanbrengen van spelwijzigingen, er een geheel nieuwe modeltoelating moest worden aangevraagd. De Kansspelautoriteit heeft, in overleg met branchevereniging VAN, aanpassingen gedaan. Hierdoor is het vanaf nu mogelijk een nieuwe modeltoelating toe te voegen aan een bestaande. Het vastgestelde merkteken blijft dan van toepassing. Dit scheelt aanzienlijk in de administratieve lasten en maakt het ondernemers makkelijker te innoveren.

man achter speelautomaat

Formulieren

Om de gewijzigde werkwijze toe te kunnen passen zijn wijzigingen aangebracht in de 'Informatievoorschriften modeltoelating speelautomaat' (uitleg van beleidsregels) en het 'Aanvraagformulier modeltoelating speelautomaat'. Het nieuwe formulier kan vanaf heden worden gebruikt. Lopende aanvragen met het oude formulier blijven geldig. Vanaf 1 december 2018 moet het nieuwe formulier worden gebruikt.

Meer informatie over de modeltoelating