Kansspelautoriteit schept duidelijkheid over Fun4Four speelautomaten


28 mei 2018

De Kansspelautoriteit geeft vergunninghouders en houders van een model van toelating voor Fun4Four speelautomaten drie maanden de tijd om hun speelautomaten te controleren op modelconformiteit. Dat wil zeggen dat ze moeten voldoen aan de criteria waaronder ze op de markt zijn toegelaten.

Het is de Kansspelautoriteit, de toezichthouder op de markt voor kansspelen, gebleken dat er onduidelijkheid is over de regels omtrent de modelconformiteit. Voor alle speelautomaten op de Nederlandse markt geldt dat ze alleen maar mogen worden geëxploiteerd op de wijze waarvoor toelating is verkregen. Elke speelautomaat in Nederland heeft een uniek nummer: er staat geregistreerd onder welke voorwaarden de automaat is toegelaten. Voor Fun4Four speelautomaten geldt dat er nooit meer en geen andere spellen op mogen zitten dan in het keuringsrapport staat. Ook niet als deze spellen zijn 'uitgeschakeld'. Uitleg van het spel moet in elk geval in het Nederlands en/of Engels aanwezig zijn.

Drie maanden de tijd

De Kansspelautoriteit treedt tot medio augustus 2018 niet handhavend op als er Fun4Four speelautomaten worden aangetroffen die niet modelconform zijn. Tot die tijd worden marktpartijen alleen gewaarschuwd om hen de kans te geven hun automaten modelconform te maken.

Speelautomaten mogen alleen worden opgesteld als ze voldoen aan de modelconformiteit. Dat wil zeggen dat exploitatie in overeenstemming moet zijn met een op de Nederlandse markt toegelaten model en voorzien zijn van een merkteken.

Toegelaten modellen

Voor Fun4Four speelautomaten geldt dat er vijf modellen zijn toegelaten. Om modelconform te zijn, moeten ze voldoen aan de volgende criteria:

  • Er mogen op de Fun4Four speelautomaat nooit meer spellen aanwezig zijn dan in het keuringsrapport van het betreffende model zijn opgenomen (minder mag wel);
  • Op de Fun4Four speelautomaat mogen geen andere spellen aanwezig zijn dan in het keuringsrapport van het betreffende model zijn opgenomen
  • Op de Fun4Four speelautomaten mogen geen ‘uitgeschakelde’ spellen zitten die niet zijn opgenomen in het keuringsrapport van het betreffende model. Dit geldt ook als ze niet direct zichtbaar zijn voor de speler;
  • De speluitleg moet in ieder geval in de Nederlandse en/of Engelse taal aanwezig zijn

Als de Fun4Four speelautomaat niet voldoet aan één of meer van deze criteria, is er geen sprake van modelconformiteit. De speelautomaat mag dan niet worden geëxploiteerd op de Nederlandse markt. De speelautomaat mag dan ook niet ter verkoop worden aangeboden of ten behoeve van de verkoop in voorraad worden gehouden. De Kansspelautoriteit treedt handhavend op als zo’n speelautomaat wordt aangetroffen.


3937.1004 Illustraties kansspelen_Oog_210x200_RGB