Kansspelautoriteit positief over ruimere toepassing Bibob


14 juni 2018

De Kansspelautoriteit heeft positief gereageerd op het plan van het kabinet voor verruiming van de mogelijkheden voor bestuursorganen om de Wet Bibob toe te passen. Hierdoor kan de Kansspelautoriteit haar toezicht op de markt voor kansspelen verder verbeteren.

De Kansspelautoriteit heeft dit in een brief (pdf, 3.1 MB) aan minister Dekker voor Rechtsbescherming geschreven. Het wetsvoorstel dat voorziet in een verruiming van de mogelijkheden voor toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob), is door de minister in consultatie gedaan. In zo'n periode kan door betrokkenen worden gereageerd, waarna de minister het wetsvoorstel definitief maakt. De Kansspelautoriteit is een zelfstandig bestuursorgaan en toezichthouder op de markt voor de kansspelen.

Speelautomatensector

De exploitatievergunning voor speelautomaten is in 2015 onder de werking van de Wet Bibob gebracht. Dat betekent dat ondernemers die een vergunning willen krijgen om speelautomaten te mogen exploiteren, getoetst worden in het kader van de Wet Bibob. Deze toets betreft de ondernemers zelf, maar ook hun zakelijke netwerk. Op die manier kunnen onder meer witwasoperaties worden voorkomen. De Bibob-toets wordt standaard bij de aanvraag van een vergunning, maar ook bij een wijziging van een vergunning uitgevoerd. Ook kunnen lopende vergunningen aan de hand van signalen worden onderzocht.

Uitbreiding

De Kansspelautoriteit schrijft in de brief aan de minister dat de Kansspelautoriteit door de uitbreiding van de Wet Bibob 'haar toezichtrol nog beter kan oppakken en haar missie van een betrouwbaar kansspelaanbod kan nastreven'. Dat ziet de Kansspelautoriteit onder andere terug in de voorgestelde verruiming ten aanzien van de kring van personen rondom de vergunninghouder, die de Kansspelautoriteit op strafrechtelijke antecedenten zal kunnen toetsen. Ook merkt de Kansspelautoriteit in de brief nog andere mogelijkheden op voor een effectiever gebruik van de Wet Bibob.