Brief over voortgang Wetsvoorstel Kansspelen op afstand naar Tweede Kamer

Minister Dekker van Rechtsbescherming stuurde op 19 juni 2018 een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang van het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand.

In de brief (pdf, 137 kB) staat dat er extra maatregelen worden getroffen om kansspelverslaving effectiever te voorkomen en om te waarborgen dat vergunningshouders op dit terrein hun verplichtingen nakomen. Aanbieders van kansspelen die niet in de Europese Unie zijn gevestigd, krijgen voortaan alleen een vergunning als zij een nevenvestiging in Nederland hebben. Ook moeten zij in ons land een vertegenwoordiger op het gebied van verslavingspreventie aanstellen. Bij de totstandkoming en uitvoering van het verslavingspreventiebeleid krijgen ervaringsdeskundigen een rol. Ook wil het kabinet games en kansspelen strikter van elkaar scheiden, om zo het risico op kansspelverslaving bij (vooral) jongeren terug te dringen.

Eerste Kamer

Het wetsvoorstel Kansspelen op afstand ligt momenteel in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer ging in juli 2016 akkoord met het wetsvoorstel. Wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel gaat behandelen is nog niet bekend.

Zie ook: persbericht ministerie Justitie en Veiligheid