Tekst en uitleg over loterij Lotisico


18 januari 2018

De Kansspelautoriteit krijgt vragen binnen over de loterij Lotisico. Aanleiding is dat deze loterij geen trekkingen meer verricht en prijzen niet uitbetaalt. Belanghebbenden lukt het niet contact te krijgen met het bedrijf achter de loterij. Tekst en uitleg over deze kwestie.

Wat is Lotisico?

In 1902 werd ‘N.V. De Eerste Nederlandsche Maatschappij tot Verzekering van Risisico in Loterijen Lotisico’ opgericht. Het bedrijf bracht in dat jaar een verzekeringspolis op de markt tegen het verlies van de Staatsloterij. Een polis kostte 150 gulden. De tegenprestatie van Lotisico: drie jaarlijkse trekkingen met kans op geldprijzen. In eerste instantie was de loterij gekoppeld aan de uitslag van de Staatsloterij. Toen de nummeringswijze van de Staatsloterij wijzigde, moest Lotisico begin jaren 30 van de vorige eeuw eigen trekkingen gaan houden. De loterijpolis blijft geldig totdat op die polis tienduizend gulden (4.537 euro) aan prijzengeld is gewonnen. Veel huidige polishouders erfden de loterijpolis. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw worden geen nieuwe polissen meer uitgegeven. Naar schatting zijn er nog zo’n zestigduizend polissen in omloop.

Wat is het probleem nu?

Van de drie trekkingen die in 2017 hadden moeten plaatsvinden, zijn er maar twee gehouden. En prijswinnaars krijgen hun in 2017 gewonnen prijzen niet uitbetaald. Polishouders die bij Lotisico aan de bel proberen te trekken, krijgen geen gehoor. De telefoon wordt niet opgenomen, op mails komt geen antwoord en ook de website is uit de lucht gehaald.

Wat kan de Kansspelautoriteit hieraan doen?

De Wet op de kansspelen (Wok) is het juridisch kader waarin de Kansspelautoriteit opereert. In artikel 44 staat dat de Wok niet geldt voor loterijen van vóór 1905. Formeel kan de Kansspelautoriteit dus niets doen, omdat Lotisico in 1902 werd opgericht. De Kansspelautoriteit begrijpt dat dat onbevredigend is voor polishouders, maar zonder wettelijke basis kan zij niet handelen.

Wat kunnen de polishouders doen?

Het consumentenprogramma Radar heeft eerder dit jaar aandacht besteed aan Lotisico (zie Lotisico-loterij betaalt winnaars niet uit). Een gespecialiseerde advocaat zegt dat gedupeerden aan kunnen sturen op een faillissement van Lotisico. Daarvoor is het eerst nodig dat zij het bedrijf in gebreke stellen. Dat kan door middel van deze standaardbrief op de website van Radar.