Kansspelautoriteit: extra aandacht voor jongeren - Reacties


8 januari 2018

Voorkomen dat minderjarigen aan kansspelen mee kunnen doen. Dat is de topprioriteit van de Kansspelautoriteit in het nieuwe jaar.

Dat blijkt uit de Toezichtagenda 2018-2019 die de Kansspelautoriteit vandaag (8 januari 2018) op haar website heeft gepubliceerd.
De Kansspelautoriteit ziet twee problemen als het gaat om kansspeldeelname door jongeren. Het aanbieden van een kansspel aan minderjarigen is volgens de Wet op de kansspelen verboden. Het eerste probleem is dat er kansspelaanbieders zijn die onvoldoende maatregelen nemen om te voorkomen dat minderjarigen deelnemen aan een kansspel, zoals een spel op een speelautomaat, een loterij of een sportweddenschap. Deze aanbieders richten zich niet bewust op jongeren, maar doen onvoldoende om te voorkomen dat zij mee kunnen doen aan een spel. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat er geen adequate leeftijdscontrole is in een speelhal of bij sportweddenschappen. Het tweede probleem is dat er aanbieders zijn die minderjarigen willens en wetens niet weren van deelname. Dit wordt alleen geconstateerd bij illegale aanbieders.

Extra vatbaar

De Kansspelautoriteit besteedt extra aandacht aan jongeren omdat zij vatbaarder zijn voor verslaving dan volwassen. Hersenen zijn bij jongeren nog volop in ontwikkeling. Ook is het voor jongeren moeilijker om grenzen te stellen en weerstand te bieden aan sociale druk.

Verslavingspreventie

Een ander belangrijk aandachtsgebied van de Kanspelautoriteit is verslavingspreventie, blijkt uit de Toezichtagenda. Aanbieders van kansspelen hebben een zogenoemde ‘zorgplicht’: zij moeten klanten in de gaten houden. Als er aanwijzingen zijn van risicovol gedrag of (dreigende) verslaving, moet een aanbieder ingrijpen. Er zijn aanbieders die onvoldoende invulling geven aan deze zorgplicht.

Illegaal aanbod

Een derde prioriteit in het nieuwe jaar is de bestrijding van illegaal aanbod van kansspelen. Dit speelt vooral op het gebied van online kansspelen en sportweddenschappen. De Kansspelautoriteit treedt vooral handhavend op tegen aanbieders van online kansspelen die zich richten op de Nederlandse consument. Zij blijft dit onverminderd doen. Hierbij tekent de Kansspelautoriteit wel aan dat het effect van haar inzet beperkt is door verouderde wetgeving. Het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand, dat nu voorligt in de Eerste Kamer, beoogt hierin verbetering te brengen. Deze wet maakt online kansspelen onder voorwaarden legaal (nu zijn online kansspelen helemaal verboden) en geeft de Kansspelautoriteit meer bevoegdheden om handelend op te kunnen treden.

Over de Toezichtagenda

De Kansspelautoriteit stelt jaarlijks een Toezichtagenda (eerder ‘activiteitenagenda’) op. Hierin geeft zij haar prioriteiten aan. Ook wordt toegelicht hoe de organisatie er voor staat en wat de ontwikkelingen op langere termijn zijn. Een conceptversie van de agenda wordt altijd openbaar geconsulteerd. Daarnaast zijn diverse belanghebbenden (vergunninghouders, brancheorganisaties, andere toezichthouders) om een reactie gevraagd. Reacties zijn in de uiteindelijke Toezichtagenda verwerkt.
De Kansspelautoriteit heeft drie publieke doelen: consumentenbescherming, verslavingspreventie en tegengaan van illegaliteit en criminaliteit.