Kansspelautoriteit: cryptomunt is geen kansspel


12 januari 2018
Cryptomunten, zoals bitcoins, vallen niet onder het aandachtsgebied van de Kansspelautoriteit.

Dat heeft de Kansspelautoriteit geconcludeerd na onderzoek dat zij hiernaar deed. De reden voor het onderzoek waren vragen die bij de toezichthouder binnen kwamen. De strekking van die vragen was of cryptomunten al dan niet als kansspel gezien moeten worden.

Juridisch kader

De reden dat cryptomunten in juridische zin niet als kansspelen worden gezien, is dat de waarde ervan tot stand komt door vraag en aanbod op de markt. In artikel 1 van de Wet op de kansspelen, het juridisch kader waarin de Kansspelautoriteit opereert, is gedefinieerd wanneer er sprake is van een kansspel. Dat is het geval wanneer er gelegenheid wordt gegeven om mee te dingen naar, of kans te maken op, prijzen of premies. Bovendien moet de aanwijzing van de winnaar gebeuren 'door enige kansbepaling' waarop de deelnemers 'geen overwegende invloed' kunnen uitoefenen.

Piramidespel

De Kansspelautoriteit sluit niet uit dat er rond cryptomunten piramidespelen worden georganiseerd. Als dat het geval is, valt het piramidespel als zodanig onder de bevoegdheid van de Kansspelautoriteit. In dit geval is de Kansspelautoriteit bevoegd om op te treden, want in de Wet op de kansspelen staat dat piramidespelen verboden zijn. De Kansspelautoriteit kan niet zeggen of er op dit moment onderzoek wordt gedaan naar een piramidespel in relatie tot een cryptomunt. Over al dan niet lopende onderzoeken doet zij geen uitspraken. Vermoedens van een piramidespel rond een kansspel kunnen bij de Kansspelautoriteit worden gemeld via een meldingsformulier.

Risico’s

De Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Bank waarschuwden eerder voor cryptomunten. Beide toezichthouders zien risico’s bij het investeren in deze virtuele valuta:

Wat zijn de risico's van virtuele munten?

DNB volgt waarschuwing markttoezichthouders voor ICO’s)