Veel speelhallen van kleinere organisaties hebben zaken niet op orde


Veel speelhallen van kleinere organisaties voldoen niet aan de voorschriften. Tot die conclusie komt de Kansspelautoriteit op grond van een grootschalige toezichtactie op 5 en 6 oktober 2017 in de vier noordelijke provincies. Vanaf april gaat de Kansspelautoriteit controleren of de onderzochte speelhallen verbeteringen hebben aangebracht.

Toezichtactie Noord-Nederland

Tijdens de toezichtactie begin oktober werden 25 speelhallen van kleinere organisaties (bedrijven met maximaal enkele speelhallen) in de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe bezocht. Ze werden gecontroleerd op hun toegangscontrole (om een speelhal te mogen betreden moet je 18 jaar zijn), of het personeel aan de opleidingseisen voldeed en of ze hun verslavingspreventiebeleid op papier hadden staan. Het totaal aantal overtredingen bedroeg 48:

  • dertien speelhallen hadden de toegangscontrole niet op orde,
  • twintig speelhallen voldeden niet aan de voorschriften inzake kansspelverslaving, en
  • bij vijftien speelhallen was er iets niet in orde wat betreft de opleidingsvoorschriften voor het personeel.

Van de dertig speelhallen voldeden er drie volledig aan de voorschriften.

Kansspelautoriteit_2

Tekortkomingen

De speelhallen in de vier genoemde provincies hebben allemaal een brief gekregen waarin ze zijn gewezen op hun tekortkomingen. De Kansspelautoriteit zal vanaf april steekproefsgewijs controleren of de speelhallen hun leven hebben gebeterd. Als dat niet het geval is, volgen maatregelen. Die kunnen variëren van verscherpt toezicht tot het intrekken van de vergunning.

Overleg

Niet bekend is hoeveel van de gecontroleerde speelhallen lid zijn van de brancheorganisatie VAN. De Kansspelautoriteit en de VAN zijn in overleg met als doel gezamenlijk te bevorderen dat speelhallen hun zaken beter op orde krijgen.

Bescherming jongeren

De Kansspelautoriteit heeft in haar Toezichtagenda 2018-2019 de bescherming van jongeren tegen deelname aan kansspelen tot prioriteit uitgeroepen. Directeur Marja Appelman maakte vrijdag 5 februari in een speech tijdens het IMGL Annual Gaming Industry Event  bekend dat uit onderzoek onder 16- en 17-jarige Nederlandse jongeren blijkt dat vijf procent van hen loterijloten en tien procent krasloten koopt, twaalf procent doet aan sportweddenschappen en 12 procent speelt op speelautomaten. Appelman riep tijdens het evenement de kansspelaanbieders op méér te doen om te voorkomen dat jongeren mee kunnen doen aan kansspelen. Zij kondigde ook aan dat de Kansspelautoriteit dit jaar extra zal controleren dat kansspelaanbieders minderjarigen buiten de deur houden.