Bestuur en directie Kansspelautoriteit praten leden Tweede Kamer bij


15 februari 2018

Het bestuur en de directeur van de Kansspelautoriteit hebben op 15 februari 2018 de leden van de Tweede Kamer met kansspelbeleid in portefeuille, bijgepraat. De doelstelling van het gesprek was de stand van zaken in, en de ontwikkeling van, de kansspelsector voor het voetlicht te brengen.

Foto meeting Kansspelautoriteit Kamerleden

De Kansspelautoriteit lichtte toe wat de wettelijke taken van de Kansspelautoriteit zijn (verlenen vergunningen; toezicht houden op naleven van wet- en regelgeving; voorkomen en beperken van kansspelverslaving; geven van voorlichting en informatie). Uit deze wettelijke taken vloeien drie publieke doelen voort: tegengaan van gokverslaving, bescherming van spelers en tegengaan van illegaliteit en misdaad. Jan Suyver (bestuursvoorzitter) en Joop Pot (bestuurslid) legden de aanwezige Kamerleden, Madeleine van Toorenburg van het CDA (plus medewerker) en Maarten Groothuizen van D66 uit hoe de Kansspelautoriteit opereert en wat dat oplevert. Belangrijke gespreksonderwerpen waren verslavingspreventie en het beschermen van minderjarigen tegen deelname aan kansspelen - een speerpunt van de Kansspelautoriteit in 2018. De Kansspelautoriteit kondigde dit eerder aan bij de presentatie van haar Toezichtagenda 2018-2019.

Meeting Kanspselautoriteit en Kamerleden

Nieuwe wet

De Kamerleden wilden onder meer van de Kansspelautoriteit weten wat het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand, dat nu in de Eerste Kamer ligt, voor verschil gaat maken. Momenteel is de Wet op de kansspelen het juridisch kader waarin de Kansspelautoriteit opereert. Deze wet dateert uit 1964, toen er nog geen internet was. De bestuursleden en directeur Marja Appelman legden uit dat de Wet op de kansspelen de Kansspelautoriteit lang niet altijd voldoende instrumenten in handen geeft om effectief op te kunnen treden. Dit geldt met name bij de bestrijding van het illegale online aanbod. Een kenmerkend voorbeeld van onvoldoende instrumenten in handen hebben, is een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter bepaalde in december dat het verlenen van betaaldiensten niet onder het bevorderen van een kansspel (verboden volgens de Wet op de kansspelen) valt. Hierdoor kan de Kansspelautoriteit maar moeilijk optreden tegen illegale gokwebsites. In de Wet Kansspelen op afstand is het verlenen van betaaldiensten aan gokwebsites wél expliciet benoemd als het bevorderen van een kansspel. Dit is slechts één voorbeeld; de nieuwe wet geeft de Kansspelautoriteit meer nieuwe bevoegdheden waarmee kan worden gezorgd voor een veilig kansspelaanbod op een eerlijke markt.