Selectielijst Kansspelautoriteit ter inzage


2 augustus 2018

Het Nationaal Archief heeft de 'Selectielijst 2018' van de Kansspelautoriteit ter inzage gelegd. Op deze lijst staat hoe de Kansspelautoriteit omgaat met de opgebouwde archiefbestanden vanaf 1 april 2012, de datum dat de toezichthouder op de markt voor de kansspelen werd opgericht.

Op de Selectielijst is te zien welke documenten op de nominatie staan om te worden vernietigd en welke permanent bewaard worden. Voordat hiertoe daadwerkelijk wordt overgegaan, hebben burgers zes weken de tijd om op de Selectielijst te reageren.

Inzien

De Selectielijst kan in het Nationaal Archief in de studiezaal of via de website van het archief worden ingezien. Het is mogelijk tot en met 12 september 2018 een zogenoemde zienswijze in te dienen. Met deze procedure wordt gehandeld in het kader van de Archiefwet.

Meer informatie (website Nationaal Archief).

archief