René Jansen nieuwe voorzitter Kansspelautoriteit


24 augustus 2018

Drs. R.J.P (René) Jansen wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (Ksa). De ministerraad heeft vandaag (24 augustus 2018) ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming. De benoeming gaat in op 1 oktober 2018. René Jansen gaat samenwerken met mr. B.C.M. (Bernadette) van Buchem. Zij treedt per 15 oktober aan als bestuurslid en vicevoorzitter van de Ksa.

René Jansen (1957) was van augustus 2015 tot april 2018 lid van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In die periode was hij tevens voorzitter van het European Healthcare Fraud & Corruption Network, het Europese netwerk ter bestrijding van fraude en corruptie in de gezondheidszorg. Voor zijn periode bij de NZa werkte Jansen als bestuursadviseur bij Twynstra Gudde. Nog eerder vervulde hij meerdere bestuursfuncties bij de (voormalige) Nederlandse Mededingingsautoriteit. Ook was hij werkzaam bij de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken & Werkgelegenheid. René Jansen studeerde sociologie aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast rondde hij de opleiding Senior Managers in Government aan Harvard University af.

renejansen

Bernadette van Buchem

Bernadette van Buchem (1960) is momenteel directeur Consumenten bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarvoor vervulde zij verschillende functies via ABD Interim, de poule van interimmanagers van de rijksoverheid. Van 1985 tot 2005 was Bernadette van Buchem werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken. Daar was ze onder meer adjunct secretaris-generaal en directeur Interne Zaken. Bernadette van Buchem studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

bernadettevanbuchem

Toezichthouder

De Kansspelautoriteit is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving rond kansspelen. Ook verleent de Ksa vergunningen voor het mogen organiseren van kansspelen. Daarmee draagt de Ksa bij aan een veilig en verantwoord kansspelaanbod, het voorkomen van kansspelverslaving, bescherming van de consument en het tegengaan van fraude, witwassen en andere criminaliteit.

Modernisering kansspelbeleid

De Kansspelautoriteit ziet in René Jansen en Bernadette van Buchem de juiste personen om de ingezette koers van de Ksa verder te vervolgen en de organisatie door de geplande modernisering van het kansspelbeleid te leiden. In de Eerste Kamer liggen hiertoe twee wetsvoorstellen: het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand en het Wetsvoorstel Modernisering casinoregime. Het eerste wetsvoorstel maakt online kansspelen onder strikte voorwaarden legaal. Het tweede wetsvoorstel regelt de privatisering van Holland Casino. René Jansen is per 1 oktober de opvolger van Jan Suyver, wiens bestuursperiode per die datum afloopt. Vicevoorzitter Henk Kesler treedt ook af per 1 oktober. Joop Pot, het derde (parttime) bestuurslid, blijft aan.