Marja Appelman: ‘Toezicht kan niet zonder wetenschap’


24 april 2018

Om goed toezicht te kunnen houden, zijn wetenschappelijke inzichten onontbeerlijk. Alleen dan is het mogelijk om harde conclusies te trekken, inzichten verder uit te bouwen en goed en tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Dat zei Marja Appelman, directeur van de Kansspelautoriteit vandaag (dinsdag 24 april 2018) tijdens de presentatie van de Wetenschapsagenda Toezicht. Dit gebeurde tijdens het festival ‘Innovatie van Toezicht’ van de Inspectieraad in Maarssen.

Wetenschapsagenda

De bedoeling van de Wetenschapsagenda Toezicht is het verstevigen van de verbinding tussen toezicht en wetenschap. Ook moet de agenda bevorderen dat toezichthouders kennis over toezicht ontwikkelen en delen, vanuit de gedachte dat veel vragen niet alleen voor individuele toezichthouders gelden.

Dynamische omgeving

Marja Appelman zei dat wetenschappelijke inzichten bij het houden van toezicht nog eens extra van belang zijn als toezicht plaatsvindt in een dynamische omgeving. ‘De kansspelmarkt is zo’n dynamische omgeving bij uitstek’, aldus Appelman. Er is technologische innovatie: toezicht gebeurt steeds vaker op basis van data; toezichthouders moeten daarin de weg weten. Productinnovaties zijn ook aan de orde van de dag: voor de kansspelmarkt vertaalt zich dit in het vager worden van de grens tussen waar gamen ophoudt en gokken begint. En dan zijn daar ook nog financiële producten die soms kansspelelementen bevatten. In dit verband verwees Appelman naar het recente verbod op binaire opties.

Langdurig, permanent, intensief

De directeur van de Kansspelautoriteit benadrukte dat de interactie tussen wetenschap en toezicht over langere tijd moet plaatsvinden en permanent en intensief moet zijn. Als het bijvoorbeeld gaat over de al dan niet verslavende werking van bepaalde spellen, is het nodig ontwikkelingen over langere tijd te monitoren. Appelman zette dit uiteen aan de hand van het voorbeeld loot boxes. De Kansspelautoriteit presenteerde vorige week een onderzoeksrapport over deze ‘schatkistjes’, die aan te schaffen zijn tijdens het spelen van games. De Kansspelautoriteit concludeert hierin dat sommige loot boxes in strijd zijn met de kansspelwet en dat er aanwijzingen zijn dat ze verslaving in de hand werken.

Verbinding

De Kansspelautoriteit doet zelf wetenschappelijk onderzoek (ze heeft twee onderzoekers en vier data-analisten in dienst), geeft soms opdrachten tot het doen van onderzoek en zoekt ook uitdrukkelijk de verbinding en samenwerking met wetenschappers en andere toezichthouders in binnen- en buitenland. Marja Appelman besloot haar voordracht dan ook met de woorden: ‘Ik onderschrijf de doelen van de Wetenschapsagenda Toezicht volledig’.


Marja Appelman

Speech Marja Appelman: presentatie wetenschapsagenda