Vergunning voor Fair Share Nederland B.V.


2 oktober 2017

De Kansspelautoriteit heeft aan Fair Share Nederland B.V. met ingang van 1 oktober 2017 een niet-incidentele loterijvergunning verleend. Dit betreft een goededoelenloterij conform artikel 3 van de Wet op de kansspelen.

De vergunning is vijf jaar geldig, tot 1 oktober 2022.

In december 2016 had de Kansspelautoriteit al een vergunning verleend aan de volgende vijf goededoelenloterijen:

  • de Nationale Postcode Loterij N.V. (NPL),
  • VriendenLoterij N.V. (VL),
  • BankGiro Loterij N.V. (BGL),
  • Lottovate Nederland B.V., en
  • Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL). Tot de SNL behoren de Nationale Stichting Grote Clubactie, Vereniging Scouting Nederland, Nationale Vereniging De Zonnebloem, Stichting Nationale Jeugd Fonds Jantje Beton en Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding.

Veilig en verantwoord

De Kansspelautoriteit heeft drie publieke doelen, namelijk consumentenbescherming, verslavingspreventie en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. Daarom geeft zij diverse vergunningen af voor het organiseren van loterijen en andere kansspelen en ziet zij erop toe dat vergunninghouders hun verplichtingen naleven. Eén van die verplichtingen is dat 50% van de inleg van de loterij op basis van de hierboven genoemde vergunningen wordt afgedragen aan goede doelen.