Kansspelautoriteit zet handhaving tegen kansspelen online onverminderd voort


2 oktober 2017

De Nederlandse Kansspelautoriteit zet haar handhavingsbeleid tegen kansspelen op afstand (online) onverminderd voort. Kansspelen online zijn verboden in Nederland.

De voorzieningenrechter in de Haagse rechtbank verklaarde de aanbieder Betsson c.s. op 14 september 2017 in zijn uitspraak niet ontvankelijk in hun vorderingen. Hierbij wees de rechter op het feit dat het verbod op kansspelen online voortvloeit uit de wet en al langere tijd geldt. Ook wees de rechter op het uitgangspunt van de Kansspelautoriteit dat er wordt opgetreden als een overtreding bekend wordt en dat er dus niet wordt gedoogd. Ook heeft de Kansspelautoriteit toen, bij de vermelding dat met voorrang handhavend wordt opgetreden tegen een aanbieder die aan één of meer van de drie genoemde prioriteringscriteria voldoet, aangetekend dat ook andere factoren kunnen bijdragen of zelfs een zelfstandige reden kunnen zijn'. De Kansspelautoriteit lichtte dit uitgangspunt van haar beleid in oktober 2016 toe.
Op 1 juni dit jaar zette de Kansspelautoriteit een volgende stap in het bestrijden van kansspelen online die zich richten op de Nederlandse markt. Bettson c.s. spanden hiertegen het kort geding aan waarover de rechter zich op 14 september 2017 uitsprak. Het beleid van de Kansspelautoriteit dat sinds 1 juni jl. geldt heeft geen nieuwe of andere verplichtingen voor Betsson in het leven geroepen. Indien de Kansspelautoriteit een besluit neemt over Betsson, kan Betsson desgewenst rechtsbescherming zoeken bij de bestuursrechter.
De Kansspelautoriteit ziet in de uitspraak van de rechter in kort geding bevestiging van haar handshavingsbeleid tegenover kansspelen online. Spelers (consumenten) lopen bij de illegale kansspelen online, waaronder gemanipuleerde spelen, grote risico’s, vooral op gokverslaving en gokschulden. Online is er nog steeds kansspelaanbod dat zich specifiek en onmiskenbaar richt op de Nederlandse markt. Met de nieuwe stap treedt de Kansspelautoriteit ook tegen dit kansspelaanbod op.