‘Goede samenwerking is belangrijk voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit’


Gepubliceerd op 2 oktober 2017

2 oktober 2017

De Kansspelautoriteit werkt met veel gemeenten samen aan een betrouwbaar aanbod van kansspelen, waaronder de gemeente Rotterdam. Aan het woord hierover burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en Marc Merx, hoofd handhaving bij de Kansspelautoriteit. Burgemeester Aboutaleb over de campagne Illegaal gokken is geen spelletje: ‘De hulp en de kennis van de Kansspelautoriteit was onmisbaar in deze campagne’.

Waarom is de samenwerking met partners zo belangrijk?

Burgemeester Aboutaleb: ‘De Rotterdamse aanpak van ondermijnende criminaliteit is integraal: we werken intensief samen met vaste partners binnen het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Rotterdam zoals politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Douane en FIOD. De Kansspelautoriteit betrekken we bij specifieke thema’s zoals illegaal gokken. Een illegaal gokhuis sluiten of een hennepkwekerij oprollen is één ding, het opsporen van samenwerkingsverbanden die met dit soort activiteiten hun criminele geld verdienen is van een andere orde. Daar is een goede samenwerking tussen verschillende partijen voor nodig. In de campagne “Illegaal gokken is geen spelletje” hebben we met verschillende partners kunnen optreden tegen illegaal aanbod in de stad. Deze campagne richtte zich op gokkers, hun sociale omgeving en eigenaren van cafés en belwinkels. Een combinatie van maatregelen, waaronder de voorlichtingscampagne, is ingezet om illegaal gokken en de criminele netwerken erachter tegen te gaan. Dit gebeurt door criminelen strafrechtelijk te vervolgen en panden bestuurlijk te sluiten. De hulp en de kennis van de Kansspelautoriteit was onmisbaar in deze campagne. Deze vorm van samenwerking was nieuw en succesvol. Structureel terugdringen van ondermijning is een proces van de lange adem en daarom is samenwerking cruciaal.’

Marc Merx: ‘Ook ik ben van mening dat samenwerking met partners essentieel is. Zo werken wij samen met gemeenten en politie om effectief op te kunnen treden tegen illegale kansspelen en de negatieve effecten daarvan zoals ondermijning. Door integraal dit soort problemen aan te pakken kun je een vuist maken. Sinds onze oprichting zien we ook gelukkig een toenemende awareness bij gemeenten en politie. Om die effectieve aanpak en samenwerking verder vorm te geven, voeren we niet alleen controles uit met onze partners zoals gemeenten, politie, Belastingdienst, maar leiden we gemeentelijke handhavers en politie ook op. Naast het vergroten van awareness - leren we hen ook hoe illegale kansspelen te herkennen en wat zij ertegen kunnen doen. Want, zoals een bekende voetballer ooit zei: “Je gaat het pas zien als je het begrijpt.” De illegale markt zit namelijk niet stil en probeert onder de radar te blijven. Zo hebben we een enorme ontwikkeling gezien in de gokzuilen; van kasten waar je niet over heen kon kijken naar laptops en tablets. Als politie en gemeentelijke handhavers dit leren herkennen, zijn we met zijn allen beter op de hoogte van de ontwikkelingen en wie zich hiermee bezig houdt. Een goede informatiepositie is namelijk de kruk waarop de handhaving drijft.’

Waarom is het belangrijk om illegale kansspelen tegen te gaan?

Marc Merx: ‘‘Illegale kansspelen leiden tot veel ellende zoals huiselijk geweld, schuldenproblematiek, jeugd die op jonge leeftijd hierin wordt gezogen en ondermijning. Het is ook veel minder onschuldig dan lang is gedacht. Sinds onze oprichting in 2012 onderzoeken wij niet alleen zelfstandig illegale praktijken, maar zijn er ook strafrechtelijke onderzoeken opgestart en hebben we een wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat we hier vaak met grote criminelen te maken hebben met een breed netwerk waar ongelofelijk veel geld in om gaat. Ondermijning ligt op de loer. De gevolgen daarvan merken de gemeenten op gemeentelijk niveau.’

Hoe ziet die samenwerking er in de praktijk uit?

Marc Merx: ‘De samenwerking geschiedt op twee fronten. Gemeenten en politie benaderen ons met de vraag om assistentie. Onze capaciteit dwingt ons keuzes te maken. Zo kijken we naar de concreetheid van de melding, de ernst van het aanbod en of we de locatie en/of aanbieder al een geschiedenis heeft. Ook zoeken we uit of het een incidenteel geval is of dat de gemeente en/of politie een gebied wil aanpakken om bijvoorbeeld ondermijnende activiteiten of witwassen aan te pakken waar kansspelen een onderdeel van zijn. Daar hebben we bijvoorbeeld in Rotterdam Zuid goede ervaringen mee. Tijdens de handhavingsacties – onderdeel van de campagne ‘Illegaal gokken is geen spelletje’ - werd goed afgestemd en ieder pakte zijn rol. Als wij assisteren leidt dat veelal tot een bestuurlijk advies op basis waarvan de burgemeester kan besluiten een pand voor kortere of langere tijd te sluiten en/of strafrechtelijke handhaving.’

Opleiding voor handhavers

De Kansspelautoriteit leidt gemeentelijke handhavers en politie op. Die opleiding bestaat uit een dagdeel theorie en een dagdeel praktijk waarbij de handhavers onder begeleiding van een inspecteur van de Kansspelautoriteit een wijk ingaan. De ervaringen zijn zeer positief. Ook de gemeente Rotterdam reageerde positief. De Kansspelautoriteit wil de opleidingen voortzetten.

Informatieknooppunt

De Kansspelautoriteit is een belangrijke informatieknooppunt voor de politie en gemeentelijke handhavers. Om elkaar te informeren over de laatste ontwikkelingen, van elkaar te leren en te netwerken, is de Kansspelautoriteit van plan regionale bijeenkomsten te organiseren voor gemeentelijke handhavers en politie. Ook is de Kansspelautoriteit een speciale app aan het ontwikkelen die ervoor zorgt dat gemeentelijke handhavers en politie eenvoudig meldingen aan de Kansspelautoriteit kunnen doen.


aboutalebdownload3-2

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam:

‘Structureel terugdringen van ondermijning is een proces van de lange adem en daarom is samenwerking cruciaal’

Marc Merx

Marc Merx, hoofd Handhaving bij de Kansspelautoriteit:

'De Kansspelautoriteit werkt samen met gemeenten en politie om effectief op te kunnen treden tegen illegale kansspelen en de negatieve effecten daarvan zoals ondermijning.'