Actie Kansspelautoriteit: toezicht op speelhallen in Noord-Holland


5 oktober 2017
De Nederlandse Kansspelautoriteit hield op 5 oktober 2017 een toezichtsactie in speelhallen in Noord-Holland. Het ging bij deze actie om 18 speelhallen in Alkmaar, Amsterdam, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Wormer, IJmuiden en Zandvoort. Met deze onaangekondigde actie ziet de Kansspelautoriteit erop toe dat speelhallen voldoende maatregelen nemen om gokverslaving te voorkomen en dat jongeren niet worden toegelaten. Vice-voorzitter mr H.W. (Henk) Kesler van de Kansspelautoriteit: ‘Kwetsbare groepen moeten we beschermen’.

Gokverslaving voorkomen, minderjarigen uitsluiten

De wet verbiedt speelhallen om minderjarigen toe te laten. Uitsluiting van minderjarigen vormt een belangrijk speerpunt in het beleid en toezicht van de Kansspelautoriteit. Ook moeten speelhallen een passende invulling geven aan hun zorgplicht om gokverslaving tegen te gaan. Het feitelijk hebben en uitvoeren van beleid ter voorkoming van gokverslaving is een ander speerpunt in het toezicht door de Kansspelautoriteit. Het kan leiden tot schade aan mens en maatschappij als speelhallen deze zorgplicht niet naleven.

Controle

De Kansspelautoriteit controleerde met vier verschillende teams van elk twee toezichthouders in de 18 speelhallen die zij vandaag bezocht. Het ging in alle gevallen om speelhallen van kleinere organisaties. De Kansspelautoriteit controleerde in hoofdzaak op basis van drie vragen:

  • Neemt de aanbieder voldoende maatregelen en treft deze voldoende voorzieningen om minderjarigen uit te sluiten?
  • Doet de speelhal voldoende om verslaving bij spelers te voorkomen?
  • Zijn de medewerkers van de speelhal deskundig genoeg om probleemspelers te herkennen en indien nodig een speler te geleiden naar de zorg?

Eerste bevindingen

Marja Appelman, directeur Kansspelautoriteit over de toezichtscontrole in de hallen: ‘In de bezochte speelhallen hebben we goed onderzoek kunnen doen; iedereen werkte goed mee. We zijn blij te zien dat er hallen zijn die serieus invulling geven aan de zorgplicht, echter zijn er ook hallen waar verbeteringen mogelijk zijn om gokverslaving te voorkomen. Wij zullen dit individueel terugkoppelen richting de speelhallen. We gaan de bevindingen nader analyseren en bezien of vervolgmaatregelen nodig zijn. Maar vooralsnog zijn dit de eerste indrukken, later dit jaar publiceert de Kanspelautoriteit de bevindingen.’

Op basis van alle bevindingen kan zo nodig worden overgegaan tot handhaving. Handhaving kan uiteenlopen van het ondersteunen van de markt met bijvoorbeeld handleidingen tot en met waarschuwingen of sancties.

Veilig spelen op eerlijke markt

De Kansspelautoriteit maakt zich sterk voor een betrouwbaar aanbod van kansspelen in een veilige omgeving. Dit doet de Kansspelautoriteit als overheidsgezag samen met spelers, aanbieders van vergunde kansspelen en overheidsdiensten waarmee zij eveneens samenwerkt. Om het belang van betrouwbare kansspelen in een veilige omgeving te bewaken is de aanpak van de Kansspelautoriteit streng en rechtvaardig.

De Kansspelautoriteit heeft als maatschappelijke opdracht:

  • Toezicht houden op het naleven van betrokken wet- en regelgeving voor kansspelen en het handhaven hiervan;
  • Beslissen over aanvragen om vergunningen voor kansspelen;
  • Bevorderen van het voorkomen en beperken van kansspelverslaving;
  • Geven van voorlichting en informatie.

De Kansspelautoriteit staat er samen met aanbieders en spelers voor dat mensen alleen veilig een gokje kunnen wagen. Als iedereen hieraan meewerkt kun je mensen beschermen, misdaad weren en met elkaar een even eerlijke en aantrekkelijke kansspelmarkt bieden.