Aandacht in regeerakkoord voor kansspelen


Gepubliceerd op 9 november 2017

Bij het uitvoeren van het kansspelbeleid in Nederland zal ‘bijzondere aandacht’ worden besteed aan het terugdringen van kansspelverslaving. Ook wordt het ‘bestaande beleid rond de mogelijkheden voor de afdracht aan sport en goede doelen’ niet aangetast.

Dat staat in het Regeerakkoord 2017-2021 dat de politieke partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben opgesteld en waarover vorige week door de Tweede Kamer is gedebatteerd.

Wetsvoorstel

De Nederlandse wet staat online kansspelen op dit moment niet toe. Het wetsvoorstel dat online kansspelen legaal maakt, ligt in de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel kent de Kansspelautoriteit belangrijke bevoegdheden toe voor handhaving van wet- en regelgeving.

Strikte voorwaarden

Indien ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, kan de Kansspelautoriteit onder strikte voorwaarden vergunningen gaan verlenen aan aanbieders van online kansspelen. In het regeerakkoord staat hierover: ‘bij de verlening van vergunningen zal als vergunningsvoorwaarde worden opgenomen dat de aanbieder op enigerlei wijze ook in Nederland is gevestigd’.

Belangrijk

De Kansspelautoriteit vindt het belangrijk dat het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Jan Suyver, voorzitter van de toezichthouder: ‘Alleen dan is het voor de Kansspelautoriteit mogelijk illegaal aanbod tegen te gaan en deelnemers aan kansspelen doeltreffend te beschermen tegen mogelijke verslaving en hoge schulden.’

Het is nog niet bekend wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand behandelt.