Markt voor kansspelen blijft groeien


Gepubliceerd op 9 november 2017

9 november 2017

De markt in Nederland voor (legale) kansspelen is in 2016 met 3,8 procent gegroeid, vergeleken met het jaar daarvoor. Het totaal behaalde bruto spelresultaat (omzet min uitgekeerde prijzen) was 2,47 miljard euro. In 2015 was het bruto spelresultaat 2,34 miljard, in 2014 was dat 2,24 miljard.

Dit blijkt uit de Marktscan landgebonden kansspelen 2016. De Kansspelautoriteit, de toezichthouder op de markt voor kansspelen, stelt deze scan elk jaar op met als doel inzicht in de markt te verschaffen. Het is een feitelijke beschrijving.

Invloed

Met landgebonden kansspelen worden fysieke kansspelen bedoeld. Om deze te mogen aanbieden, is een vergunning van de Kansspelautoriteit nodig. Er is van een kansspel sprake als het mogelijk is een prijs te winnen, zonder dat een speler hierop ‘overwegend’ invloed kan uitoefenen. Het via internet aanbieden van kansspelen is in Nederland verboden. Bij de Eerste Kamer ligt momenteel het wetsvoorstel Kanspelen op Afstand (KOA). Als de senaat dit wetsvoorstel aanneemt, verandert deze situatie.

Vier sectoren

De marktscan onderscheidt vier sectoren. De markt voor loterijen is de grootste sector met een marktaandeel van 46 procent. De automatensector (casino-automaten, speelhallen en horeca-automaten) volgt met 42 procent. Casinospelen hebben een aandeel van 10 procent. De kleinste sector wordt gevormd door weddenschappen op sportwedstrijden. Overigens groeide deze sector in 2016 met 34 procent ten opzichte van 2015. Deze stijging is bijna volledig toe te schrijven aan de Toto.

Nederlanders in Europa

Uit de marktscan blijkt verder dat Nederlanders in vergelijking met andere Europeanen niet veel geld uitgeven aan kansspelen. Als het om uitgaven aan loterijen, casino’s en kansspelautomaten gaat, zitten Nederlanders in de middenmoot. Aan sportweddenschappen geven Nederlanders relatief gezien weinig uit.

Tabellenboek over speelgedrag

Als cijfermatige achtergrond bij de marktscan is dit jaar ook het rapport Kansspeldeelname en problematisch speelgedrag in Nederland anno 2016. Tabellen van de data die zijn verzameld door Kruize et al. (het zogenoemde ‘tabellenboek’) gepubliceerd. Het rapport is opgesteld door de onderzoekers Gert-Jan Meerkerk en Gerda Rodenburg van onderzoeksbureau IVO. Een jaar geleden verscheen het rapport Modernisering kansspelbeleid - Nulmeting 2016, opgesteld door Intraval in opdracht van het WODC. Deze nulmeting werd gedaan om indicatoren van de kansspelmarkt in kaart te brengen, mede met het oog op de veranderingen die er aan zitten te komen. Onderdeel van de nulmeting was een bevolkingsenquête. De meting beschrijft slechts een deel van de enquête. Voor haar informatiepositie achtte de Kansspelautoriteit een uitgebreide beschrijving van de gegevens van belang. Daarom zijn zogenoemde secundaire analyses uitgevoerd. Het WODC stelde hiervoor de data beschikbaar, waarvoor de Kansspelautoriteit het WODC zeer erkentelijk is.  Het resultaat is een tabellenboek van ruim 350 pagina’s, waarin uitgebreide overzichten worden gepresenteerd van de achtergrondkenmerken van spelers van verschillende typen kansspelen en/of verschillende vergunninghouders, risicoprofielen van de diverse typen kansspelen, uitgavepatronen en deelname aan illegale kansspelen. Dit product is bedoeld als naslagwerk. Onderzoekers en kansspelaanbieders worden van harte aangemoedigd deze resultaten te gebruiken voor eigen analyses, met als doel het verder ontwikkelen van interventies waarmee kansspelverslaving kan worden voorkomen.