Kansspelautoriteit: 'Extra bevoegdheden nodig om illegale online kansspelen aan te kunnen pakken'


12 november 2017

Om illegale online kansspelen nog beter te kunnen bestrijden, heeft de Nederlandse Kansspelautoriteit dringend extra bevoegdheden nodig. Alleen dan kan de toezichthouder consumenten effectief beschermen en ervoor zorgen dat het aanbod van kansspelen betrouwbaar en veilig is.

Dat is de reactie van de Kansspelautoriteit op de publicaties van Trouw en het Financieele Dagblad (12 en 13 november 2017). De krant schrijft over het via Malta aanbieden van (illegale) online kansspelen op de Nederlandse markt.

Volgens de huidige wetgeving is het aanbieden van online kansspelen verboden. De Wet Kansspelen op Afstand (koa), die op dit moment in de Eerste Kamer ligt, maakt dit onder voorwaarden legaal. Als de Koa van kracht wordt, kan de Kansspelautoriteit kansspelaanbieders tegen strikte voorwaarden een vergunning verlenen en optreden tegen illegale aanbieders. Zo wordt de markt gereguleerd en kan er scherp toezicht plaatsvinden, met als doel gokspelverslaving en schuldenproblematiek te voorkomen: spelers van kansspelen worden geleid naar aanbieders met een vergunning.

Klaar voor Koa

Uit de vorige week gepubliceerde evaluatie over de Kansspelautoriteit over de eerste vijf jaar van haar bestaan, blijkt dat zij in alle opzichten klaar is voor de situatie die ontstaat als online kansspelen in Nederland legaal zijn. De wet Koa geeft de Kansspelautoriteit onder meer de bevoegdheid kansspelaanbieders bindende aanwijzingen te geven en op te treden als aanbieders weigeren mee te werken aan een onderzoek.

Groeiend illegaal aanbod

Directeur Marja Appelman van de Kansspelautoriteit: 'Wij zien al meer dan tien jaar een gestage groei van illegale online kansspelen in Nederland. Uit cijfers van dataleverancier H2 Gambling Capital blijkt dat die trend te keren is door de markt te legaliseren. Het illegale aanbod van bijna honderd procent nu is dan binnen een paar jaar fors terug te dringen. Ook in andere Europese landen hebben we dit effect gezien. In 2022 is het illegale aanbod in Nederland volgens deze cijfers teruggedrongen naar nog maar 30 procent.'

Handhaving

De Kansspelautoriteit heeft tot op heden naar vermogen handhavend opgetreden tegen illegaal kansspelaanbod. Zo is er actie ondernomen tegen websites die zich op de Nederlandse consument richten, tegen reclamemakers en tegen financiële tussenpersonen. Ook zijn er boetes opgelegd en waarschuwingen uitgedeeld. Verder is bewerkstelligd dat gokapps voor een belangrijk deel uit Nederland zijn verdwenen. In internationaal verband maakt de Kansspelautoriteit zich sterk voor samenwerking over de grenzen heen en voor een instrumentarium dat in staat stelt om boetes opgelegd aan buitenlandse partijen, daadwerkelijk te kunnen innen.

Beschermen consument

Marja Appelman: ' De Kansspelautoriteit richt zich bij het beschermen van de consument vooral op kansspelaanbieders die zich duidelijk op de Nederlandse markt richten, bijvoorbeeld door het gebruik van de Nederlandse taal en reclames die duidelijk de Nederlandse consument als doel hebben. Ook worden klachten over aanbieders onder de loep genomen. Het is echter onze overtuiging dat uiteindelijk de beste manier om de consument te beschermen tegen malafide praktijken het legaliseren van de markt is.'