Verloting huis door voetbalclub Ouwe Syl: geen commerciële huizenloterij


13 november 2017

Voetbalvereniging Ouwe Syl, die dit weekeinde een huis in Friesland verlootte, had hiervoor een incidentele vergunning gekregen van de Kansspelautoriteit. Vier vragen en antwoorden over een dergelijke loterij.

Wanneer mag een huis worden verloot en wanneer niet?

Het doel van een loterij moet altijd een algemeen belang (sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, zorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn) zijn. Een loterij organiseren die een individueel belang dient of een commercieel belang heeft, mag niet. Het doel van de loterij door voetbalvereniging Ouwe Syl is de verbouwing van de kantine. Dat is een algemeen belang. Daarom is voor deze loterij een vergunning afgegeven.

Gelden er nog meer regels?

Ja. Van de opbrengst van een loterij moet minstens vijftig procent worden afgedragen aan het goede doel, in dit geval dus de verbouwing van de kantine. Of de voetbalvereniging heeft voldaan aan de voorwaarden voor de vergunning én heeft voldaan aan de voorschriften, moet uiteindelijk blijken uit de financiële verantwoording. Als dat niet het geval is, kan de Kansspelautoriteit handhavend optreden. Dit betekent dat er bijvoorbeeld een geldbedrag (last onder dwangsom) betaald moet worden.

In 2015 was de verloting van een huis in Winterswijk in het nieuws. Wat was het verschil met de loterij van deze voetbalvereniging?

Met de opbrengst van de verloting van het huis in Winterswijk was geen algemeen belang gediend. Het lukte de eigenaar niet om dit huis op de gebruikelijke manier te verkopen en startte toen een loterij. Het ging hier dus om een particulier, commercieel belang. De Kansspelautoriteit verleende hiervoor geen vergunning. De Kansspelautoriteit maakte hierover rapport op. De huiseigenaar stapte naar de rechter. Die gaf de Kansspelautoriteit gelijk.

Wat vindt de Kansspelautoriteit van het verloten van een huis?

De Kansspelautoriteit krijgt hierover vaker vragen. Als toezichthouder controleert zij of aan de wettelijke vereisten die in de Wet op de Kansspelen staan, wordt voldaan. In die wet staat dat kansspelen niet zomaar georganiseerd mogen worden. De Kansspelautoriteit heeft geen mening over de verloting van een huis (of andere roerende of onroerende goederen), maar waarschuwt wel voor de risico's. Om er een paar te noemen: lukt het om voldoende loten te verkopen, is rekening gehouden met de kosten die gepaard gaan met een loterij?, is bekend dat er ook kansspel- en overdrachtsbelasting moet worden betaald?