Vrijstelling kansspelaanbieders van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme


6 juni 2017

Alle kansspelaanbieders - met uitzondering van speelcasino's - worden vrijgesteld van de verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit liet het ministerie van Financiën weten bij de implementatie van de Vierde Anti witwasrichtlijn.

Wat betekent dit?

Dit betekent dat zich in de kansspelsector vooralsnog geen wijzigingen voordoen met betrekking tot het voldoen aan de Wwft-verplichtingen. Speelcasino’s vormen een uitzondering op deze regel, die moeten al langer aan de Wwft -verplichtingen voldoen.

Intrekking vrijstelling

Het ministerie van Financiën laat weten dat vrijstelling van Wwft-verplichtingen geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken indien blijkt dat het risico op witwassen of financieren van terrorisme bij bepaalde kansspelaanbieders groter is dan thans vastgesteld.

Meer informatie

In een brief van het ministerie van Financiën (pdf, 480 kB) staat meer informatie over deze vrijstelling en het eventuele vervolg hierop.