Resultaat opleiding handhavingspartners: 'Samen pakken we ondermijning in gemeenten aan'


Gepubliceerd op 17 mei 2017

30 mei 2017

De Nederlandse Kansspelautoriteit reikte op 16 mei 2017 certificaten uit aan handhavingsambtenaren van de gemeente Dordrecht. Zij volgden de opleiding van de Kansspelautoriteit die hen in staat stelt illegale gokactiviteiten te herkennen. Elf medewerkers van de afdeling Handhaving ontvingen het certificaat uit handen van bestuursvoorzitter Jan Suyver, in het bijzijn van wethouder Piet Sleeking.

uitreiking certificaten gemeente Dordrecht

Jan Suyver: “Wij feliciteren de gemeente Dordrecht met haar opgeleide handhavingsambtenaren. Daardoor kan zij zelfstandig haar eigen wetgeving voor kansspelen handhaven. Uiteraard bieden wij graag ondersteuning. En het is makkelijker om ondersteuning te bieden aan mensen die opgeleid zijn. Zij weten immers waar ze op moeten letten. Tenslotte draagt dit bij aan een beter beeld van de criminaliteit en ontwikkelen we zo slagkracht tegen deze vorm van ondermijning.”

gemeente Dordrecht

Fotografie: Thymen Stolk

Ondermijnende activiteiten

De Kansspelautoriteit verzorgt de gratis opleiding voor haar samenwerkingspartners zoals gemeenten en politie. In de opleiding komen de verschillende verschijningsvormen van kansspelen, kansspelautomaten en gokzuilen aan bod. Daarmee stelt zij handhavingspartners in staat illegaal gokken eerder te onderkennen, meer slagkracht te ontwikkelen, zelfstandig op te treden en om te zorgen voor een betere informatiepositie over ondermijnende activiteiten. Illegale kansspelen zijn namelijk niet zelden verweven met criminele organisaties en op basis van wetenschappelijk onderzoek kan gesteld worden dat het de samenleving ondermijnt.

Op deze manier helpt de Kansspelautoriteit met name gemeenten en politie om te handhaven, op onder meer de aanwezigheidsvergunning voor  speelautomaten in horecagelegenheden en speelhallen. In de reguliere opleiding tot Bijzonder Opsporingsambtenaar is slechts summiere aandacht voor de Wet op de kansspelen (Wok). Aanvullende informatie en training is daarom zeer gewenst.

Wethouder Piet Sleeking: “Onze handhavingsambtenaren zijn echt de oren en ogen van het gemeentebestuur op straat. Wij vinden het heel belangrijk dat ze nu ook illegale kansspelen kunnen herkennen en aanpakken. Dankzij de opleiding van de Kansspelautoriteit komen onze handhavingsambtenaren goed beslagen ten ijs."

Eerste resultaten

De handhavingsopleiding van de Kansspelautoriteit aan gemeenten en politie heeft haar vruchten al afgeworpen. Zo was de recente inval bij een pokertoernooi in Amsterdam een gevolg van de opleiding aan de plaatselijke politie, die in het bijzonder had gevraagd om informatie over handhaving bij pokertoernooien. De gemeente Amsterdam heeft de locatie inmiddels gesloten. Ook in Dordrecht zijn de positieve gevolgen merkbaar.

Jan Suyver: “Een agent van de politie in Dordrecht belde de Kansspelautoriteit over een locatie waar illegale kansspelen via een gokzuil werden aangeboden. Wij konden daarop verwijzen naar de handhavers van de gemeente Dordrecht die we hadden opgeleid. Zo konden zij deze zaak direct aanpakken en maken we gezamenlijk een vuist tegen ondermijnende activiteiten.”

Waar bestaat de opleiding uit?

De opleiding voor handhavingspartners bestaat uit twee dagen: een dag theorie en een dag praktijk. In het praktijkgedeelte gaan de ambtenaren een controle voorbereiden en uitvoeren. Uiteraard is er tijdens deze controle extra aandacht voor wat in de cursus aan bod kwam. Dat kan direct interessante informatie opleveren. Zo ontstaat er bijvoorbeeld zicht op organisaties die erbij betrokken zijn. De opleiding wordt op maat gemaakt, zodat gemeenten en andere partijen zich specifiek kunnen laten trainen op bepaalde onderwerpen. Een ambtenaar van de Kansspelautoriteit geeft de opleiding. Hij denkt graag mee en geeft de ambtenaren advies.

Eén van de voorwaarden van de opleiding is dat de handhavingsambtenaren gegevens van gedane controles met de Kansspelautoriteit delen. Op deze manier kunnen gegevens uit verschillende gemeenten aan elkaar worden gekoppeld en ontstaat er landelijk een beter beeld van de illegale praktijken en de personen en organisaties die daarachter zitten.

Succesvolle opleiding

De opleiding is een succes, de reacties zijn enthousiast. Behalve in Dordrecht leidde de Kansspelautoriteit al handhavingsambtenaren op van de gemeente Amersfoort, Tilburg, Den Haag en gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek. Ook de gemeenten Eindhoven, Rotterdam en Zaandam tonen interesse in de opleiding van de Kansspelautoriteit. Daarnaast leidt de Nederlandse Kansspelautoriteit ook politie op in het handhaven op kansspelwetgeving, zoals ze al deed bij politie van de gemeente Amsterdam.


Interview Jan Suyver RTV Dordrecht

RTV Dordrecht interviewde Jan Suyver op 16 mei 2017. Bekijk het itempje 'BOA's leren illegale gokpraktijken herkennen.'