Vice-voorzitter Henk Kesler: 'Wie zich richt op minderjarigen, wordt direct aangepakt'


29 juni 2017

Kansspelen online zijn verboden in Nederland. In haar handhaving voert de Kansspelautoriteit de  wet uit, die nader is uitgewerkt in eigen handhavingsbeleid. De mate van gerichtheid op Nederland is belangrijk. “Wat we nu hebben ingezet, is de volgende fase van handhaving online”, zegt vice-voorzitter Henk Kesler van de Kansspelautoriteit. "Daarmee geven we aan wat we belangrijk vinden. En dat zijn ook minderjarigen. We willen speciaal hen beschermen.”

Bij de Kansspelautoriteit zijn voorbeelden bekend van probleemspelers en gokverslaafden die als tiener met gokken zijn begonnen. Henk Kesler: “Zij vormen een kwetsbare groep, onder het mom ‘jong geleerd, oud gedaan’. Daarom begint de Kansspelautoriteit een thematische actie waarin minderjarigen centraal staan. Dit houdt in, dat de Kansspelautoriteit nagaat of en op welke websites minderjarigen kunnen deelnemen aan kansspelen. Vervolgens zal zij optreden tegen de aanbieders van deze websites."

Risico’s voor jongeren

Jongeren zijn een geliefde en eenvoudig te bereiken doelgroep voor aanbieders van kansspelen online. “Dat blijkt uit onderzoeken die zijn gedaan, maar ook uit meldingen die bij ons binnenkomen”, aldus Kesler. “Mensen bellen ons hierover op en sturen klachtenformulieren in.”

Veel online aanbieders controleren deelnemers klaarblijkelijk niet of onvoldoende op leeftijd. De Kansspelautoriteit vindt dit een zeer onwenselijke, risicovolle situatie voor jongeren. “Daarom gaan we dit jaar een onderzoek starten naar de deelname van minderjarigen bij aanbieders online”, zegt Kesler. “We willen hier een beter beeld van krijgen. Ook willen we weten welke aanbieders minderjarige deelnemers accepteren. De resultaten van dit verkennend onderzoek kunnen aanleiding zijn om waar nodig handhavend op te treden.”

Online aanbod is strafbaar

Zolang het wetsvoorstel kansspelen op afstand niet is goedgekeurd, blijft online aanbod dat zich richt op de Nederlandse markt verboden. “Gerichtheid op de Nederlandse markt kan uit verschillende zaken blijken, bijvoorbeeld als een aanbieder overduidelijk gebruikmaakt van een typisch Nederlands betalingsproduct”, vervolgt Kesler. “Overigens is degene die reclame of betalingsverkeer voor verboden kansspelen faciliteert, ook strafbaar, zoals we voortdurend benadrukken.”

“Nette bedrijven wachten keurig tot het zover is en ze hier een vergunning kunnen aanvragen. Aan de andere kant heb je de aanbieders die liever illegaal blijven. Dat zijn de notoire recidivisten en die pakken we direct aan”, zegt Kesler resoluut. “En dan is er natuurlijk nog de tussencategorie die langs de rand van de prioriteringscriteria scheert.”

De handhaving online werpt haar vruchten af. Veel websites zijn al verdwenen. Na bekendmaking van de vervolgstappen hebben diverse online casino’s hun casino gesloten. Andere casino's hebben hun naam veranderd of accepteren geen spelers uit Nederland meer.

Illegale kansspelen en ondermijning

De Kansspelautoriteit blijft uiteraard ook handhaven op landgebonden kansspelen en lokale illegaliteit, zoals gokzuilen die in internetcafés en koffiehuizen worden aangeboden. “Het ondermijnende karakter van deze activiteiten wordt steeds zichtbaarder en dat geldt ook voor de criminele netwerken die erachter zitten”, zegt Kesler. “We werken daarbij nauw samen met politie en Openbaar Ministerie.”

Landgebonden vergunninghouders moeten ervoor zorgen dat consumenten veilig kunnen gokken. “Ook zij mogen zich niet richten op minderjarige spelers. En als er klachten over zijn, onderzoeken we die. Voor iedere aanbieder, zowel landgebonden als online, geldt: wie zich richt op minderjarigen, wordt zonder pardon aangepakt.”


Henk Kesler