Dubbelgesprek: bestuurder Kansspelautoriteit en een vertegenwoordiger uit de kansspelsector


Gepubliceerd op 30 mei 2017

30 mei 2017

In het kader van het eerste lustrum van de toezichthouder op de kansspelen publiceert de Kansspelautoriteit in deze en komende nieuwsbrieven een dubbelgesprek tussen een bestuurder van de Kansspelautoriteit en een vertegenwoordiger uit de kansspelsector. Bestuursvoorzitter Jan Suyver bijt het spits af met Sigrid van Aken, directeur van de Goede Doelen Loterijen (PostcodeLoterij, VriendenLoterij, BankGiroLoterij).

GvR2017KSA_MG_9219

Sigrid van Aken en Jan Suyver. Foto: Gerhard van Roon

De Kansspelautoriteit bestaat vijf jaar en dat geldt ook voor de samenwerking met de Goede Doelen Loterijen. Hoe verloopt de samenwerking?

Sigrid van Aken: “Als je het over samenwerking hebt, heb je het over mensen en kennis. Het is een mooi team, dat al aardig is ingewerkt in deze materie. Een stevig team, ook.”

“We hebben veel geïnvesteerd in onze jonge organisatie en met onze mensen veel kennis, inzicht en overzicht vergaard. We zijn goed op dreef en gaan ons verder op dat pad ontwikkelen.”

“Wij zijn natuurlijk blij om dat te horen”, reageert bestuursvoorzitter Jan Suyver van de Kansspelautoriteit. “We hebben veel geïnvesteerd in onze jonge organisatie en met onze mensen veel kennis, inzicht en overzicht vergaard. We zijn goed op dreef en gaan ons verder op dat pad ontwikkelen.”

Een van de recente ontwikkelingen is dat de markt voor goede doelen loterijen (artikel 3-loterijen) is opengesteld voor nieuwe aanbieders. Wat vindt u daarvan?

“De missie van onze loterijen is om een bijdrage te leveren aan goede doelen en dus aan onze samenleving”, zegt Sigrid van Aken. “In die zin: hoe meer geld naar de goede doelen gaat, hoe beter. Dat past ook in de unieke traditie van fondsenwerving met goede doelen loterijen die wij in Nederland kennen. Nederland is één van de eerste Europese landen die de loterijmarkt heeft opengesteld, met alle risico’s van dien voor de maatschappelijke opbrengsten. Overigens strookte de beeldvorming vorig jaar hierover niet met de werkelijkheid. Gezegd werd dat Nederland het laatste land zou zijn dat de loterijmarkt opende, maar niets is dus minder waar.”

Van Aken vervolgt: “De beleidsregels zijn helder en de praktijk van loterijen zonder winstoogmerk is nu ook in regelgeving vastgelegd. De beleidsregels zijn overigens relatief snel tot stand gekomen. Nederland doet er 16 jaar over om aan een wet voor online kansspelen te werken, maar regelgeving voor loterijen werd er in een zomer doorheen gejast. Dat vind ik wel opmerkelijk.”

Wat Sigrid van Aken wil benadrukken, is de bijzondere rol van loterijen. “Loterijen leveren opbrengsten voor de samenleving en hebben geen winstoogmerk. En het is belangrijk dat die opbrengsten geborgd worden, zoals ook Sybilla Dekker, voorzitter van het Goede Doelen Platform, al zei in het jaarverslag van de Kansspelautoriteit. Alleen als fondsenwerving voor goede doelen meegenomen wordt als één van de doelstellingen van het kansspelbeleid kunnen we ervoor zorgen dat deze opbrengsten op peil blijven."

"Aanbieders moeten accepteren dat er een toezichthouder is die eisen stelt en iedereen streng en rechtvaardig behandelt."

“Ik wil nog wel benadrukken dat je veilige en risicovolle kansspelen niet over één kam kunt scheren zoals nu het geval is in de regelgeving. (Goede doelen) loterijen zijn bewezen veilig en hebben een bijzondere positie gezien de opbrengsten voor de samenleving: maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol bij het werken aan een betere, groenere en rechtvaardige wereld en verdienen onze steun.”

Hoe kijkt u naar de rol van de toezichthouder?

“De rol van de Kansspelautoriteit is om vergunningen te verlenen en te handhaven op illegale kansspelen”, aldus Sigrid van Aken. “Maar een belangrijke taak is om ook bij te dragen aan de reputatie van de sector. Kansspelen hebben een kwetsbare positie in de publieke opinie. Dat is een gegeven. De Kansspelautoriteit speelt ook een rol in de juiste beeldvorming rond de reputatie van de sector.”

Jan Suyver is het daar niet mee eens. “Dat is niet de taak van de Kansspelautoriteit”, zegt hij. “De Kansspelautoriteit is opgericht om drie publieke doelen te behartigen: Consumentenbescherming, tegengaan van illegaliteit en criminaliteit, en verslavingspreventie. Dat is waar we ons dag in dag uit voor inzetten. Maar de reputatie van de sector behoeden? Dat is primair een taak van de sector zelf en dat is bij de loterijen in uitstekende handen. Loterijen hebben per slot van rekening, ook vanuit het perspectief van de publieke taken, een bijzondere plaats in het kansspellandschap.”

“Ik wil nog iets benadrukken”, zegt Suyver. “Want wat ik wel belangrijk vind, is dat we op een respectvolle manier met vergunninghouders omgaan en kennis en inzicht met hen delen. Dat betekent ook, dat je begrip hebt voor elkaars rol en verantwoordelijkheden en dat je met respect naar elkaar luistert en met elkaar communiceert.”

De bestuursvoorzitter ziet dat de kansspelsector moet wennen aan de rol van de toezichthouder. “Aanbieders moeten accepteren dat er een toezichthouder is die eisen stelt en iedereen streng en rechtvaardig behandelt. Zoals ik in het jaarverslag al zei: dit blijft een doornig pad. Verkeer tussen toezichthouder en ondertoezichtgestelde is per definitie spanningsvol en vraagt van beide partijen om een kompas.”