Boetes Kansspelautoriteit niet in strijd met Unierecht


29 juni 2017

Unibet, een Maltese aanbieder van kansspelen online, bood kansspelen zonder vergunning aan in Hongarije en kreeg daarvoor een boete opgelegd van de Hongaarse toezichthouder. De Hongaarse rechter legde aan het Europese Hof de vraag voor of de Hongaarse regelgeving strijdig is met het Unierecht en zo ja, of de toezichthouder dan boetes mag opleggen wegens het aanbieden van kansspelen zonder vergunning.

Op 22 juni 2017 heeft het Europees Hof arrest gesproken in deze zaak (Unibet – Hongarije). Het oordeel luidt dat het weren en beboeten van de Hongaarse aanbieder in strijd is met Europese regels (het Unierecht), omdat het de Hongaarse regelgeving op deze punten discriminatoir, respectievelijk intransparant is.

Wat betekent dit arrest voor de Kansspelautoriteit?

Het arrest Unibet – Hongarije bevat geen nieuwe overwegingen die relevant zijn voor de Kanspelautoriteit of het Nederlandse kansspelbeleid.

De Nederlandse regelgeving noch de door de Kansspelautoriteit opgelegde boetes zijn in strijd met het Unierecht. De Wet op de kansspelen is in de loop der jaren immers veelvuldig getoetst aan Europese regelgeving en heeft deze toets telkens doorstaan. Bovendien is de Kansspelautoriteit tot nu toe in alle juridische procedures over sancties door de rechter in het gelijk gesteld. De toezichthouder zet haar huidige handhavingsbeleid dan ook voort.