Verwijderen van gokapps


31 maart 2017

Gokapps op mobiele telefoontoestellen maken het mogelijk om 24 uur per dag en overal mee te doen aan kansspelen. De Kansspelautoriteit kondigde in mei 2016 een gerichte bestrijding aan van deze illegale gokapps. Die vormen een groter risico wegens het laagdrempelige en verslavende karakter ervan, vooral voor jongeren.

De Kansspelautoriteit richtte zich met deze bestrijding vorig jaar eerst en vooral op aanbod dat spelers het meest schade kan toebrengen.

55 apps zijn niet langer te downloaden

De Kansspelautoriteit richtte zich in 2016 vooral op bestrijding van gokapps die een geldelijke inleg en uitkering kennen, de zogeheten real money gambling apps. Uit de nulmeting die de Kansspelautoriteit eind april 2016 verrichtte, bleek dat Nederlandse spelers op dat moment 49 illegale, veelgebruikte gokapps konden downloaden. Later werden er nog zes nieuwe apps gesignaleerd. Door ingrijpen van de Kansspelautoriteit zijn alle 55 geïdentificeerde gokapps uit de betreffende appstore verwijderd. Het downloaden van deze 55 apps vanuit Nederlandse accounts is niet langer mogelijk. De Kansspelautoriteit blijft alert op gokapps.

[1] De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit kan een boete opleggen tot een bedrag van €820.000 of, als dat meer is, tien procent van de omzet in het boekjaar dat vooraf gaat aan de bestuurlijke boete.