Spelers steken online vaker grens over tussen social gaming en betaald gokken


31 maart 2017

Ongeveer de helft van de Nederlandse jongeren tussen 13 en 24 jaar maakt op enig moment online de overstap van social gaming naar betaald gokken. Dit blijkt uit het wetenschappelijk onderzoek Gambling and digital games in the Netherlands, uitgevoerd door het Amerikaanse onderzoeksbureau SuperData Research in opdracht van de Kansspelautoriteit.

Het onderzoek (pdf, 8.6 MB), dat plaatshad van oktober 2016 tot januari dit jaar, brengt de hele markt voor digitale spellen in kaart, met een focus op de spellen die het dichtst aanliggen tegen kansspelen online: de zogeheten social casino games.

Social casino games

In social casino games gaat in Nederland ongeveer 27 miljoen euro om. Hoewel de groei in de afgelopen twee jaar lijkt af te vlakken, is het bedrag bijna het dubbele van de omvang in 2012. De totale markt voor online betaald gokken is in geld tien maal zo groot en in aantal spelers tien maal zo klein. Aan social casino games nemen naar schatting 4,1 miljoen mensen in Nederland deel. Spelers van social games vormen ongeveer een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking, met een lichte oververtegenwoordiging van hoogopgeleide jonge mannen.

Toenemend grensverkeer van spelers

Er is online niet alleen een sterke verwevenheid tussen social casino games en betaalde kansspelen. Die verwevenheid is er ook tussen aanbieders van beide. Bovendien is er online tussen social casino games en betaalde kansspelen sprake van toenemend grensverkeer van spelers. Ongeveer de helft van de Nederlandse jongeren tussen 13 en 24 jaar maakt op enig moment online de overstap van social gaming naar betaald gokken.

Voor spelers is het niet altijd duidelijk waar social games ophouden en overgaan in kansspelen. Het riskeren van echt geld vormt de belangrijkste aantrekkingskracht van kansspelen online. Dit risicozoekende gedrag is tevens een van de belangrijkste indicatoren van problematisch speelgedrag, wat niet wil zeggen dat de spelers per definitie probleemspelers zijn.

Spelersbescherming

Social gaming valt niet onder de Nederlandse kansspelwet. Het wetsvoorstel voor Kansspelen Op Afstand (KOA) dat de Eerste Kamer der Staten-Generaal momenteel behandelt, biedt meer handvatten om spelers te beschermen. Intussen houdt de Kansspelautoriteit de randen van haar toezichtsdomein nauwlettend in de gaten. Daarin past ook dit onderzoek. De Kansspelautoriteit werkt nader uit welke gevolgen de bevindingen van het onderzoek zullen hebben voor de vergunningverlening en het toezicht op vergunde kansspelaanbieders, zowel ten aanzien van de huidige landgebonden aanbieders als van mogelijke toekomstige aanbieders online. Hiernaast blijft ze de ontwikkelingen op dit terrein volgen, onder andere in nauw contact met toezichthouders in andere Europese landen.


Zie ook

Lees het artikel In Trouw over het onderzoek naar social gaming en gambling.

Lees ook het interview met Jan Suyver, bestuursvoorzitter Kansspelautoriteit: 'Gokkers hebben meer bezinningsmomenten nodig'