Regels voor reclame


Gepubliceerd op 31 maart 2017

In 2016 stelde de Kansspelautoriteit de Leidraad reclame vast. Aanbieders met een vergunning mogen reclame maken voor hun kansspelen. Reclame kan zo bijdragen aan een aantrekkelijk legaal spelaanbod. Maar reclame mag niet misleiden en ook niet aanzetten tot overmatig spelgedrag dat bijvoorbeeld kan leiden tot gokverslaving. De Kansspelautoriteit treedt op bij overtreding van deze regels.

Waarschuwing aanbieders en reclamemakers kansspelen online

De Kansspelautoriteit greep tijdens de sportzomer van 2014 in, toen consumenten overspoeld werden met online reclame voor kansspelen online. In het voorjaar 2016 gaf de Kansspelautoriteit, na de sportzomer van 2014, opnieuw een waarschuwing aan aanbieders en reclamemakers van kansspelen online. In een nieuwsbericht gaf zij aan handhavend te zullen optreden tegen excessieve online reclame rondom grote sportevenementen. De Kansspelautoriteit volgde de reclame en kon in 2016 geen excessen constateren die vroegen om maatregelen.

Verscherpt toezicht Kansspelautoriteit

Tussen 30 oktober 2015 en 1 november 2016 hield de Kansspelautoriteit verscherpt toezicht op direct marketing uitingen van de Nationale Goede Doelen Loterijen (GDL). Gedurende die periode legden de GDL hun reclame-uitingen aan de Kansspelautoriteit voor. De Kansspelautoriteit toetste of de uitingen voldeden aan geldende wet- en regelgeving voor direct marketing. Eventuele bijzonderheden besprak de Kansspelautoriteit in regulier overleg met de GDL. De Kansspelautoriteit zag in de periode van verscherpt toezicht geen uitingen die als misleidend waren te kwalificeren.


Let op:

Met de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand op 1 april 2020 is de Leidraad reclame vervallen. De Beleidsregels verantwoord spelen vervangen deze leidraad.

Zie de aanvullende eisen reclame.