Onmiddellijke handhaving van kansspelen online


31 maart 2017
Sinds begin dit jaar verscherpt de Kansspelautoriteit haar aanpak van illegale kansspelen online. Zo stuurt ze geen individuele aanschrijvingsbrieven meer naar aanbieders van online kansspelen die de Kansspelautoriteit in het vizier heeft. Vanaf dit jaar zal de Kansspelautoriteit onmiddellijk handhavend optreden tegen deze aanbieders.

De markt is na een aantal jaren voldoende op de hoogte van het handhavingsbeleid. De Kansspelautoriteit ziet deze benadering daarom als een logische vervolgstap in het strak trekken van de handhaving. Een aanbieder zal zo nodig zelf in actie moeten komen en kan handhavende maatregelen door de Kansspelautoriteit alleen voorkomen als zijn aanbod niet toegankelijk is voor en gericht op de Nederlandse speler.

Voorrang in de aanpak kansspelen online

De Kansspelautoriteit richtte zich met de bestrijding van kansspelen online vorig jaar eerst en vooral op aanbod dat spelers het meest schade kan toebrengen. Daarom gaf ze voorrang aan de aanpak van websites voor kansspelen online die zich op de Nederlandse consument richten via de Nederlandse taal, met een webadres dat eindigt met .nl of met reclame via radio, televisie of gedrukte media. De aanpak is succesvol. Aanbieders pasten hun websites aan waardoor ze zich niet meer op de Nederlandse speler richten of trokken zich geheel terug.