Kansspelautoriteit constateert illegale weddenschappen tijdens integrale controle


28 maart 2017

Een integraal handhavingsteam constateerde op 27 maart 2017 ongeregeldheden in een café in Woensel-Zuid. Het handhavingsteam, bestaande uit de gemeente Eindhoven, de Belastingdienst, de Kansspelautoriteit en de Brandweer werden tijdens de controle ondersteund door de politie.

Aanleiding controle

Eerdere overlastklachten en overtredingen vormden aanleiding om het café te controleren.

Bij aanvang van de controle bleek al dat er geen leidinggevende aanwezig was, wat wel verplicht is volgens de Drank- en Horecawet. De Kansspelautoriteit constateerde dat er voor een bedrag van bijna 40.000 euro illegale weddenschappen zijn afgesloten in de afgelopen twee maanden. De eigenaar kreeg een proces verbaal wegens een geblokkeerde vluchtweg en moet andere gebreken op het gebied van brandveiligheid zoals niet gekeurde brandblussers op korte termijn oplossen. De belastingdienst controleerde de ondernemersactiviteiten in het café waarbij voor openstaande belastingschulden beslag is gelegd. In de omgeving van het café zijn ook een aantal automobilisten gecontroleerd, waarbij de Belastingdienst ruim € 17.000 heeft ingevorderd.

De gemeente zal op basis van deze en de eerdere constateringen beoordelen of er maatregelen genomen moeten worden in het kader van het horecastappenplan. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een tijdelijke sluiting.