‘De Kansspelautoriteit staat voor een veilig en verantwoord kansspelaanbod dat niet gericht is op minderjarigen'


28 februari 2017

Hoe bescherm je jongeren tegen risicovol gedrag? En in het bijzonder: hoe bescherm je jongeren tegen kansspelmarketing en de risico’s van gokken? Met deze vraag trapte Joop Pot, bestuurslid Kansspelautoriteit, zijn toespraak af voor de expertmeeting van het centrum voor Verantwoord Spelen.

Foto Joop PotDe bijeenkomst stond in het teken van Jongeren, Marketing en Preventie Gokverslaving.

Hoe bescherm je jongeren tegen kansspelmarketing en de risico’s van gokken? Voordat Pot inging op deze vraag, schetste hij met enkele cijfers de context. Zo vertelde hij dat de huidige generatie jongeren is opgegroeid met internet: 96% van de scholieren in het voortgezet onderwijs blijkt actief op sociale media. Pot: ‘Onderzoek uit 2016 wijst uit dat twee derde van deze scholieren wel eens gamet. Een kwart van de 12- tot 16-jarige scholieren heeft in het afgelopen half jaar een online kansspel gespeeld, waarvan 5% ook daadwerkelijk online voor geld heeft gespeeld. Van de 16- en 17-jarigen heeft naar schatting 31% in het afgelopen jaar een betaald kansspel gespeeld.’

Wereldwijde aanbod van kansspelmarketing

Volgens Pot staan jongeren door de digitale omgeving waarin zij zich dagelijks begeven, bloot aan het wereldwijde aanbod van uiteenlopende, geavanceerde vormen van kansspelmarketing. ‘Social media biedt hiervoor ongekende mogelijkheden. Direct of indirect komen jongeren gemakkelijk in aanraking met flitsende, videogame-achtige of grappige reclamefilmpjes, gratis oefenspellen, en ogenschijnlijk aantrekkelijke welkomstbonussen.’

Digitale convergentie

Pot liet het fenomeen ‘digitale convergentie’ ook niet onbesproken: een wereldwijde ontwikkeling waarbij de gaming-industrie en gambling-industrie naar elkaar toe groeien. Bij deze ontwikkeling worden aan social games kansspel-elementen toegevoegd, soms zelfs zó dominant dat het spel de ‘looks, feel & sound’ heeft van een écht casino. Bij deze ‘social casino games’ kan echter geen geld worden ingezet, gewonnen of verloren. Online kansspelen waarbij wél voor geld gespeeld wordt, maken in toenemende mate gebruik van technieken uit de wereld van video-games. Ook door spelelementen uit populaire games aan het kansspel toe te voegen, worden deze aantrekkelijker voor een breder publiek.

Zorgplicht vergunninghouders

Pot benadrukte dat vergunninghouders de verantwoordelijkheid hebben om minderjarigen en jongvolwassenen extra te beschermen. ‘Zij hebben daartoe een wettelijke zorgplicht. De Kansspelautoriteit monitort of vergunninghouders zich aan de reclameregels houden en kan, waar nodig, onderzoek instellen (bijvoorbeeld na aanleiding van meldingen of andere signalen) en handhavend optreden. Om naleving te bevorderen, heeft de Kansspelautoriteit in 2016 de “Leidraad Reclame voor Kansspelen” gepubliceerd. Deze leidraad geeft kansspelaanbieders – maar ook faciliterende partijen – richting bij het toepassen van de reclameregels in de praktijk. De leidraad geeft bijvoorbeeld als kader dat geen reclame gemaakt wordt in of rond games of apps waarvan het aannemelijk is dat die door minderjaren of kwetsbare groepen worden gebruikt.

Bescherming van minderjarigen

‘De Kansspelautoriteit brengt de ontwikkelingen en risico’s in kaart. De bescherming van minderjarigen staat in de top van onze afwegingen en prioriteiten. Zo proberen we de capaciteit te richten op interventies met een grote verwachte impact. Een voorbeeld daarvan is onze actie in 2016, waarbij de Kansspelautoriteit 55 gok-apps uit de app stores heeft laten verwijderen. Daardoor konden deze apps niet meer worden gedownload vanuit Nederlandse accounts.’

‘De Kansspelautoriteit staat voor een veilig en verantwoord kansspelaanbod dat niet gericht is op minderjarigen, rekening houdt met kwetsbare groepen en niet aanzet tot overmatige deelname. We verwachten van huidige én toekomstige aanbieders dat zij hun plek in de kansspelmarkt weten te veroveren door deze missie te onderschrijven, en NIET door schadelijke, ongeoorloofde of agressieve vormen van kansspelmarketing in de praktijk te brengen.’