Raad van State: financiële dienstverlening valt niet onder 'bevorderen' kansspel


27 december 2017

De Raad van State heeft vandaag (27 december 2017) betaaldienstverlener CURO Payments in het gelijk gesteld in een zaak tegen de Kansspelautoriteit. CURO Payments was in beroep gegaan tegen een beslissing van de rechtbank Oost-Brabant, die in november 2016 besliste dat het verlenen van betaaldiensten aan illegale kansspelwebsites niet mag.

De uitspraak van de hoogste bestuursrechter is een forse tegenvaller voor de Kansspelautoriteit. Online kansspelen zijn in Nederland verboden. De Kansspelautoriteit probeert binnen de huidige wet- en regelgeving (de Wet op de kansspelen dateert uit 1964, toen internet nog niet bestond) de wet te handhaven.

Nog moeilijker

Met de uitspraak van de Raad van State wordt het de Kansspelautoriteit nog moeilijker gemaakt op te treden tegen online kansspelen. Nadere bestudering van de uitspraak moet uitwijzen wat de gevolgen precies zijn voor het handhavingsbeleid van de Kansspelautoriteit. De publieke doelen hiervan zijn consumentenbescherming, tegengaan van illegaliteit en criminaliteit en verslavingspreventie.

Boetes niet inbaar

Eerder trok de Kansspelautoriteit al aan de bel over het feit dat binnen de huidige wetgeving boetes die aan buitenlandse illegale kansspelaanbieders worden opgelegd, niet kunnen worden geïnd.

Bevorderen

De Kansspelautoriteit trad eerder handhavend op tegen een aantal betaaldienstverleners, waaronder CURO. Deze bedrijven maakten het spelers en aanbieders mogelijk betalingen te verrichten op kansspelwebsites. Volgens de Wet op de kansspelen is ook het 'bevorderen' van kansspelen zonder vergunning verboden. De Kansspelautoriteit voerde in de procedure bij de rechter aan dat het aanbieden van financiële diensten aan spelers en aanbieders van illegale kansspelen onder het ‘bevorderen’ hiervan valt. Immers: als er niet kan worden betaald, kan er ook niet worden gespeeld. De rechtbank Oost-Brabant was het eerder eens met de redenatie van de Kansspelautoriteit (uitspraak rechtbank Oost-Brabant 18 november 2016), maar de Raad van State beslist nu anders. De redenatie van de Raad van State is dat in de Wet op de kansspelen niet 'nauwkeurig, duidelijk en ondubbelzinning staat omschreven' dat leveren van betaaldiensten onder bevorderen van kansspelen valt.

Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk.