Lustrumgesprek Henk Kesler en Peter-Paul de Goeij, directeur Lottovate.


28 augustus 2017

In dit lustrumgesprek tussen Henk Kesler, lid van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit en Peter-Paul de Goeij, directeur van Lottovate, komen na een introductie van de kansspelaanbieder, het vergunningenbeleid, de goede doelen en de samenwerking tussen beide partijen aan bod.

Lottovate is een nieuwkomer in de markt voor goededoelenloterijen. Het bedrijf biedt ‘innovatieve en nieuwe online loterijproducten die zowel uitdagend, modern als spannend zijn’, zo staat op zijn website. De organisatie maakt deel uit van ZEAL Network, dat is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. ZEAL Group biedt ook loterijproducten aan in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Spanje. Ook is het bedrijf actief in de Verenigde Staten.

Met zijn komst naar Lottovate maakte Peter-Paul de Goeij in 2013 zijn entree op de kansspelmarkt. Daarvoor werkte hij in de telecomsector, onder andere in de Cariben voor Digicel en voor British Telecom. De Goeij vertelt: “In 2013 zijn we ons gaan oriënteren op de Nederlandse loterijmarkt. Nederland heeft een goedwerkend loterijstelsel, maar wij zijn ervan overtuigd dat er meer geld is op te halen voor goede doelen. Je ziet dat de omzet voor een private partij als Novamedia (waar de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij onder vallen) nog ieder jaar stijgt. Hoewel er destijds nog geen nieuwkomers werden toegelaten op de loterijmarkt, hebben wij onze vergunningaanvraag in 2014 toch doorgezet. Maar de Kansspelautoriteit wees onze aanvraag helaas af.”

Henk Kesler: “Wij hebben het toenmalige beleid voor loterijen gehandhaafd (zie kader, red). Maar de rechtbank oordeelde dat we de vergunningaanvraag van Lottovate onterecht hadden afgewezen. Wij zagen geen inhoudelijke aanknopingspunten om tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan.”

“Dat was voor ons een welkome verrassing”, zegt de Goeij. “Wij gingen ervan uit dat de Kansspelautoriteit wel beroep zou aantekenen.”

Eind 2014 verleende de Kansspelautoriteit vergunningen voor het organiseren van een goededoelenloterij aan de destijds bestaande vergunninghouders. Dit besluit was een direct gevolg van de ‘Beleidsregel aanvragen kansspelvergunningen’ van de toenmalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Daarin vroeg hij de Kansspelautoriteit om de bestaande vergunninghouders opnieuw een vergunning te verlenen en het aantal vergunningen ongewijzigd te laten. Op grond daarvan werd de aanvraag van Lottovate afgewezen. Lottovate heeft deze afwijzing vervolgens voorgelegd aan de rechter. De rechtbank stelde Lottovate in mei 2016 in het gelijk en constateerde onder meer dat niet duidelijk gemotiveerd was waarom het aantal te verlenen vergunningen beperkt moest blijven tot vier. Dit zou in strijd zijn met de Europese regelgeving over het vrije dienstenverkeer. De rechtbank vernietigde het besluit van de toezichthouder en gaf deze de opdracht tot het nemen van een nieuw besluit op bezwaar. De Kansspelautoriteit is niet in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak. Na een grondige beoordeling van de vergunningaanvraag verleende de toezichthouder Lottovate op 22 november 2016 alsnog een vergunning tot 1 januari 2017. Aansluitend kreeg Lottovate een vergunning voor de periode van 2017 tot en met 2021, na het positief doorlopen van de aanvraagprocedure voor een vergunning per 1 januari 2017.

Lottovate is nog niet actief met producten op de Nederlandse markt. Maar komen er al reacties op de toetreding?

“Al meteen met het openstellen van de loterijmarkt kwam er onrust op de markt”, vertelt Kesler. “De loterijmarkt zou overspoeld worden met nieuwe aanbieders. Ook zou het geld voor de goede doelen wegvloeien naar het buitenland en in de zakken van de nieuwe aanbieders verdwijnen.” Volgens De Goeij hebben bestaande aanbieders zich niet openlijk gekeerd tegen Lottovate. “Ik zou tegen hen willen zeggen: Zie ons niet als concurrent. Wij willen alleen meer geld binnenhalen voor goede doelen.”

Hoe verliep het proces van vergunningverlening?

Over de toezichthouder heeft De Goeij niets dan lof. “De Kansspelautoriteit heeft ons met een open houding ontvangen. Ook is ze duidelijk over de wet- en regelgeving. Je weet meteen waar je aan toe bent.”

“Dat hebben wij geleerd van onze collega’s in Denemarken”, reageert Kesler. “Zij adviseerden ons om in de aanloopfase naar een vergunning een goede professionele relatie op te bouwen met de kandidaat vergunninghouder. Daar heb je later alleen maar profijt van!”

“Voor ons is de Kansspelautoriteit een standvastig baken”, gaat De Goeij verder. “Ik heb het al eerder gezegd tijdens de lustrumbijeenkomst van de Kansspelautoriteit: toekomstige toetreders, speel open kaart met de Kansspelautoriteit. Dat werkt in je eigen voordeel.”

Naar aanleiding van de nieuwe Beleidsregels zijn met ingang van 2017 de voorwaarden voor een vergunning strenger. Hoe is dat ervaren?

“Het is een gezond stel beleidsregels waar Lottovate achter staat. Het gaat erom dat het goededoelenloterijenstelsel in Nederland gewaarborgd blijft. De nieuwe beleidsregels zijn een stuk strenger; de loterijaanbieder mag bijvoorbeeld geen commercieel oogmerk hebben”, zegt De Goeij.

“Het was even wennen voor alle partijen”, zegt Kesler. “Om te beginnen voor nieuwe en bestaande vergunninghouders. Tegen het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben we gezegd: die nieuwe beleidsregels gelden dan wel voor alle goededoelenloterijen. Ook voor ons was het wennen, want het betekende extra werk voor de Kansspelautoriteit. Maar goed, als uitvoerende instantie moet je leren daarmee om te gaan. De regels zijn voor iedereen gelijk. We zijn streng, maar rechtvaardig.” Daarop reageert De Goeij: “Ik denk dat je gemakkelijker een bankvergunning krijgt, heb ik wel eens gekscherend gezegd.”

Wanneer komen de eerste producten op de markt?

“We hebben onze aandeelhouders laten weten dat we in het derde kwartaal van 2017 onze producten in Nederland lanceren. Concreet betekent het, dat we dit najaar een ‘soft launch’ gaan doen, dus gaan proefdraaien. Rond de kerst gaan we dan hopelijk echt van start. Voor die tijd moeten we nog een aantal stappen doorlopen. Ook komt er nog een audit. Dat moet allemaal eerst gedaan zijn, voor we echt kunnen beginnen.”

Wat kunnen consumenten straks verwachten?

“Allereerst: een mobiele app. Dat is nieuw. Onze loten kun je dus alleen digitaal kopen. (De trekking gebeurt net als bij andere goededoelenloterijen fysiek in bijzijn van een notaris, red.) Een tweede kenmerk is dat je met een groep voor een prijs kunt spelen. En wat nieuw is, is dat deze prijzen belevenissen zijn. Bijvoorbeeld een groepsreis naar Japan.”

De helft van het inleggeld dat Lottovate ontvangt, komt ten goede aan goede doelen. “Wat voorop staat, is dat onze loterij geen exclusieve, maar inclusieve loterij is. Dat betekent dat we zoveel mogelijk goede doelen willen laten meegenieten en niemand willen buitensluiten”, verduidelijkt De Goeij.

“Wij hebben veel klantonderzoek gedaan”, vervolgt hij. “We hebben met meer dan duizend Nederlandse consumenten gesproken. Onderzoek onder millennials – dus mensen tussen 21 en 35 jaar – wees uit dat een groot deel van hen wil bijdragen aan goede doelen, maar ook dat ze de invloed ervan willen zien. Wat is er met het geld gedaan? Welke verbeteringen zijn er gerealiseerd? Dat is kenmerk nummer drie: we geven consumenten ook een keuze waar hun geld naartoe moet gaan.”

“Overigens vind ik dat er meer controle moet zijn naar welke goede doelen het geld gaat”, merkt De Goeij op. “Ik moet niet een goed doel naar mijn eigen voorkeur kunnen kiezen. De overheid zou daar een grotere rol in mogen spelen.”

Kesler is het daarmee eens. “Ook zou er meer controle op de besteding van de goede doelen moeten zijn”, vindt hij. “Het gaat erom dat iedere goede doelen organisatie aan haar eigen reputatie moet denken. Anders diskwalificeer je jezelf. Daar ligt nog een schone taak voor de goededoelensector zelf.”

Naar welke goede doelen gaat het geld van Lottovate?

“Drie zijn er al bekend. Dat zijn CliniClowns, KNGF Geleidehonden en het Ronald McDonalds Kinderfonds. Sommige goede doelen organisaties hadden wel koudwatervrees: moet ik van deze aanbieder geld aannemen? Zou het goed gaan?” Begrijpelijk, vindt De Goeij: “Per slot van rekening verbinden zij er hun goede naam aan. Bovendien willen wij dat het vertrouwen in de loterijmarkt toeneemt, niet afneemt. Ik ben zelf ook een consument en denk dan aan het spreekwoord: Wat Gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.”


GvR2017KSAaugustus_MG_4532
GvR2017KSAaugustus_MG_5018
GvR2017KSAaugustus_MG_4493