Reclame maken voor kansspelen mag, onder strikte voorwaarden


24 april 2017

Aanbieders van kansspelen met een vergunning van de Nederlandse Kansspelautoriteit mogen voor hun kansspelaanbod reclame maken.

Zo kunnen zij spelers (consumenten) leiden naar legale kansspelen. Reclame mag spelers niet misleiden en evenmin aanzetten tot overmatig gebruik van kansspelen waardoor gokverslaving en gokschulden op de loer liggen.

Waarom mag reclame?

Nederland wil dat spelers zoveel mogelijk gebruikmaken van betrouwbare kansspelen in een veilige omgeving. Om dat doel te bereiken moeten vergunninghouders de aandacht van mensen kunnen vestigen op hun legale kansspelaanbod en met elkaar een aantrekkelijke kansspelmarkt bieden. Daarom mogen legale kansspelaanbieders reclame maken.

Tegen welke reclame treedt de Kansspelautoriteit op?

De Kansspelautoriteit treedt op tegen reclame voor illegale kansspelen en tegen misleidende reclame die een onaanvaardbaar risico vormt voor spelers. Ook treedt zij op als reclame zich richt op jongeren. Eén van de maatregelen die de Kansspelautoriteit kan nemen is een sanctie (straf), bijvoorbeeld een boete of een last onder dwangsom, die bepaalt dat de overtreding moet worden beëindigd op straffe van een boete.

Recente handhavingsacties

De Kansspelautoriteit treedt op tegen reclame voor illegaal kansspel aanbod. Kijk voor recente voorbeelden van handhavingsacties op de website van de Kansspelautoriteit.

Meldingen welkom

De Kansspelautoriteit ontvangt graag meldingen van ongewenste reclame om inzicht te krijgen in het aantal en het soort klachten. Vervolgens kan de Kansspelautoriteit de aanbieder hierop aanspreken.