Wijziging in aanpak illegale online kansspelen


1 december 2016

De Kansspelautoriteit voert per 1 januari 2017 wijzigingen door in haar aanpak van illegale online kansspelen. Ze verstuurt geen individuele aanschrijvingsbrieven meer naar aanbieders van online kansspelen die niet in het bezit zijn van een vergunning van de Kansspelautoriteit.

Aanschrijvingsbrieven

De Kansspelautoriteit stuurt per 1 januari 2017 geen individuele aanschrijvingsbrieven meer naar kansspelaanbieders, die onder één van de prioriteringscriteria vallen. Voorheen kregen deze aanbieders na het ontvangen van een aanschrijvingsbrief nog de gelegenheid om hun aanbod en reclamebeleid aan te passen aan de Nederlandse wet en regelgeving. Voldeed een aanbieder daar niet aan, dan volgde een sanctie.

Volledig bekend

De Kansspelautoriteit stelt dat inmiddels afdoende bekend is bij de kansspelsector, dat het aanbieden van (online) kansspelen zonder vergunning, illegaal is. Een aanschrijving is daardoor overbodig geworden.

Sanctie

Voldoet een aanbieder vanaf januari 2017 nog aan één of meerdere prioriteringscriteria, dan komt hij direct in aanmerking voor handhavend optreden. Hij riskeert dan bijvoorbeeld een bestuurlijke boete van ten hoogste € 820.000,- of 10% van de omzet.

Pas gedrag aan

Kansspelaanbieders hebben nog tot en met het einde van 2016 de tijd om ervoor te zorgen, dat hun online aanbod niet (meer) voor de Nederlandse markt toegankelijk is, of dat ze niet (meer) onder de prioriteringscriteria vallen.

Aanbieders die zich nog steeds (mede) op de Nederlandse markt richten, maar niet (meer) onder de prioriteringscriteria vallen, zijn niet gevrijwaard van handhavend optreden, vooral wanneer er sprake is van strijdigheid met de publieke belangen. Voorbeelden van dergelijk handhavend optreden in het verleden waren onder meer de WK-actie en de app-actie.

IP-blokkade

De Kansspelautoriteit adviseert aanbieders van online kansspelen die niet in het bezit zijn van een vergunning van de Kansspelautoriteit daarom zorg te dragen voor een IP-countryblokkade of een andere maatregel waardoor het aanbod niet meer voor de Nederlandse markt toegankelijk is.  Alleen op deze manier zijn handhavende maatregelen te voorkomen.