Winnaars Kansspelautoriteit Scriptieprijs 2015 bekend


11 december 2015

De jury van de Kansspelautoriteit Scriptieprijs 2015, heeft uit zes inzendingen twee winnaars gekozen. Benieuwd naar de winnaars?

De Kansspelautoriteit ontving zes scripties die voldeden aan de voorwaarden van de jury. Eén voorwaarde was bijvoorbeeld dat het eindcijfer van de scriptie minimaal een acht moest zijn. Op 1 september 2015 verliep de inzendtermijn voor Scriptieprijs 2015. De Kansspelautoriteit ontving: drie Bachelor scripties en drie Master scripties.

Na beraadslaging is de jury gekomen tot het volgende oordeel:

Winnaar Master scriptie

De prijs voor de beste Master scriptie (ter waarde van €2.500) gaat naar Charlie van der Star, voor haar scriptie getiteld: 'Consumentenbescherming bij online kansspelen'. Zij is afgestudeerd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, voor haar scriptie getiteld: 'Consumentenbescherming bij online kansspelen'.

Charlie van der Star

Voor de Master scriptie gaf de beleidsrelevantie van de scriptie de doorslag. De auteur kwam bovendien naast de feitelijke analyse dat de Nederlandse consument over het geheel adequaat beschermd is, ook nadrukkelijk met eigen aanbevelingen. Met name dat de overheid sterker moet afbakenen welke groepen in het bijzonder kwetsbaar zijn voor de risico’s van kansspelen, en een pleidooi om de leeftijdsgrens naar 21 jaar te verhogen.

Winnaar Bachelor scriptie

De prijs voor de beste Bachelor scriptie (ter waarde van €1.500) gaat naar Jeroen Schep, voor zijn scriptie getiteld: 'Waar liggen de kansen voor de sportsector in Nederland? Een onderzoek naar de invloed van kansspelbeleid op de economie van de sport in Nederland'. Hij is afgestudeerd aan het Sports Economics Research Centre van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Foto - Jeroen Schep

Voor de Bachelor scriptie gaf de beleidsrelevantie van de scriptie de doorslag. Een kernboodschap van de scriptie: 'de' sport bestaat uit verschillende stakeholders met sterk uiteenlopende afhankelijkheden van de kansspelsector ( helder samengevat in het geldstromenschema op pagina 25). Een van zijn aanbevelingen is dat de sportsector proactief moet handelen en nieuwe verdienmodellen moet aanboren in het licht van kansspelen op afstand.

Jury

De jury bestond uit:

  • Jan Suyver (Kansspelautoriteit, voorzitter),
  • Rein Halbersma (Kansspelautoriteit),
  • Olivier Hendriks (WODC),
  • Arjan van ’t Veer (Staatsloterij),
  • Toine Spapens (Tilburg University),
  • Karin van Wingerde (Erasmus Universiteit), en
  • Cécile Bitter (Pels Rijcken).

De beoordelingscriteria van de jury waren beleidsrelevantie, uitdrukkingsvaardigheid en analytisch niveau. Alle scripties waren van hoog niveau en ontliepen elkaar bijzonder weinig

Vooraankondiging prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt op 9 februari 2016, tijdens een speciale bijeenkomst (georganiseerd door de Kansspelautoriteit) plaats. De prijswinnaars presenteren op deze bijeenkomst hun scripties.

Tijdstip: 15:00 uur -17:00 uur
Locatie: Kansspelautoriteit | Rijnstraat 50 | Den Haag.

Meer informatie over het aanmelden en het programma volgt binnenkort.

Nieuwe ronde nieuwe kansen: Kansspelautoriteit Scriptieprijs 2016

Informatie over de inschrijving en voorwaarden voor deelname worden binnenkort gepubliceerd op deze website.