Directeur Kansspelautoriteit tekent samenwerkingsovereenkomst met 19 EER-jurisdicties


27 november 2015

Twintig kansspeltoezichthouders van de Lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER), tekenden op 27 november 2015 een samenwerkingsovereenkomst in Brussel.

Marja Appelman tekent overeenkomst BrusselDeze overeenkomst voorziet in een gereguleerde en geïntensiveerde uitwisseling van informatie tussen de toezichthouders van de EER-Lidstaten. Denk aan de uitwisseling van informatie met betrekking tot kansspelmarkten, kansspelaanbieders, vergunninghouders, toezichtonderzoek, consumentenbescherming, tegengaan van kansspelgerelateerde fraude, witwassen en matchfixing en het verminderen van onnodige administratieve lasten.

Nauwere samenwerking

De overeenkomst is onder leiding van de Europese Commissie totstand gekomen, ná constatering door de Lidstaten dat zij nauwer dienen samen te werken om grensoverschrijdende aspecten van kansspelen te kunnen adresseren. Echter blijft de samenwerking niet beperkt tot twintig kansspeltoezichthouders: de overeenkomst wordt binnenkort door nog tien jurisdicties getekend.

Meer informatie

De samenwerkingsovereenkomst vindt u binnenkort zowel op de site van de Europese Commissie als deze website.