Handhaving online kansspelen, hoe doet de Kansspelautoriteit dat?


12 februari 2014

Via internet worden veel verschillende soorten kansspelen aangeboden, waar de Wet op de kansspelen geen vergunningsmogelijkheid voor kent. Kansspelen via internet, die gericht zijn op Nederland, zijn daarom verboden. Hoe wordt tegen illegale aanbieders opgetreden? Lees meer over de aanpak van de Kansspelautoriteit.

De Kansspelautoriteit heeft op grond van de Wet op de kansspelen onder andere als taak om illegale kansspelen aan te pakken en de wet te handhaven. Omdat de Kansspelautoriteit niet alle illegale kansspelwebsites gelijktijdig kan aanpakken, bepaalt ze aan de hand  van prioriteringscriteria in welke volgorde ze de websites aanpakt. Websites met het hoogste risico, worden als eerste aangepakt.

Prioriteringscriteria

De focus van de Kansspelautoriteit ligt op een aanbieder/website:

  • waarvan de website, waarop het kansspel gespeeld wordt, eindigt op .nl en/of;
  • waarvan de kansspelwebsite in de Nederlandse taal te raadplegen is, en/of;
  • die reclame maakt via radio, televisie of in geprinte media gericht op de Nederlandse markt.

Dat betekent niet, dat websites die al deze criteria omzeilen, niet worden aangepakt. Zij zijn net zo goed strafbaar als ze hun kansspel op de Nederlandse markt richten. Zij komen alleen later aan de beurt in de handhaving.

Wat gebeurt er met een aanbieder die voldoet aan de prioriteringscriteria?

Tegen een aanbieder die aan (één van) de prioriteringscriteria voldoet, treedt de Kansspelautoriteit handhavend op. Voordat de Kansspelautoriteit handhavend optreedt, geeft ze de desbetreffende aanbieder een redelijke termijn om zijn website niet meer op de Nederlandse markt te richten. Past een aanbieder zijn reclamebeleid en/of website niet of niet in voldoende mate aan, dan treedt de Kansspelautoriteit direct handhavend op.

Hoe treedt de Kansspelautoriteit handhavend op?

De Kansspelautoriteit heeft bij de overtreding van de Wet op de kansspelen de beschikking over bestuurlijke handhavingsinstrumenten. De Kansspelautoriteit handhaaft overtredingen van de Wet op de kansspelen in eerste instantie bestuurlijk. In uitzonderlijke gevallen kan de Kansspelautoriteit het Openbaar Ministerie verzoeken strafrechtelijk op te treden.

Op grond van de Wet op de kansspelen kan de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit bij een overtreding een bestuurlijke boete opleggen van maximaal €780.000,- of, indien dat meer is, 10% van de omzet in het boekjaar voorafgaand aan de beschikking. Ook heeft de raad van bestuur de mogelijkheid om een last onder bestuursdwang of dwangsom op te leggen.

Barrières opwerpen

Naast een directe aanpak van aanbieders van illegale kansspelwebsites probeert de Kansspelautoriteit ook barrières op te werpen om een effectieve bedrijfsvoering van die aanbieders zoveel mogelijk te bemoeilijken. U kunt denken aan financiële- en reclamebarrières. In het kader hiervan zijn afspraken gemaakt met sociale media zoals Facebook en Hyves, om reclames van illegale aanbieders te verwijderen. Daarnaast is een samenwerkingsconvenant in voorbereiding met de financiële dienstverleners, om het het betalingsverkeer naar de aanbieder van illegale kansspelen te blokkeren. Momenteel voert de Kansspelautoriteit  gesprekken met meerdere reclamepartijen (voor radio, tv, printmedia en online media) om tot een samenwerking te komen om reclame voor illegale kansspelen zoveel mogelijk uit te bannen.