Kansspelautoriteit legt online kansspelaanbieder Globalstars een boete op van 100.000 euro


De Kansspelautoriteit legt Globalstars een boete op van 100.000 euro omdat zij de Wet op de kansspelen overtreedt. Het aanbieden van kansspelen zonder in bezit te zijn van een geldige vergunning is in Nederland verboden. Met het opleggen van een boete geeft de Kansspelautoriteit een duidelijk signaal af aan bedrijven en consumenten.

Jan Suyver, voorzitter van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit: "bedrijven die online kansspelen aanbieden weten nu dat ze daadwerkelijk een boete kunnen krijgen, omdat voor online kansspelen momenteel nog geen vergunningen worden verleend. En consumenten moeten weten dat online aanbieders zodoende niet onder toezicht staan. Hierdoor kan het bij deelname onzeker zijn of het spel eerlijk wordt gespeeld en/of gewonnen bedragen wel uitbetaald worden."

Het aanbieden van (online) kansspelen, zonder in het bezit te zijn van een vergunning, is in Nederland verboden. Momenteel is er een wet in voorbereiding die het vergunningstelsel voor online kansspelen uitwerkt, waarmee het in de toekomst mogelijk zal zijn hiervoor een vergunning te verkrijgen en legaal kansspelen via internet aan te bieden. Tot die tijd is dit niet toegestaan.

Tijdens de onderzoeksperiode (6 juni 2012-16 mei 2013) is echter gebleken dat het op Curaçao gevestigde Globalstars online kansspelen aanbiedt waarmee zij zich richt op de Nederlandse markt. Globalstars is houder is van 3 domeinnamen, te weten:

  • myglobalgames.com
  • boekjesbingo.nl (doorgeleiding naar myglobalgames.com)
  • myglobalgames.nl (doorgeleiding naar myglobalgames.com)

Op myglobalgames.com kon tijdens de onderzoeksperiode onder andere Boekjes Bingo, Europese Roulette, Loterij en Super Fruit gespeeld worden. Het ging hier om kansspelen omdat er bij de aangeboden spelen prijzen worden aangeboden en de speler geen invloed kon uitoefenen op de uitkomst van het spel. Om een boete te rechtvaardigen moest deze website zich uiteraard op de Nederlandse markt richten. Behalve uit de gevoerde .nl extensie blijkt dit uit het feit dat de website de Nederlandse taal voerde, er met iDeal (alleen geschikt voor overboekingen in Nederland) betaald kon worden en het betalingsverkeer in euro's verliep.

In de zomer van 2012 is een groot aantal online aanbieders schriftelijk gewaarschuwd om hun illegale kansspelaanbod gericht op de Nederlandse consument te staken en geïnformeerd over de prioriteringscriteria van de Kansspelautoriteit. Deze criteria maken onderdeel uit van een breder beleid om maatschappelijke belangen te waarborgen, zoals het tegengaan van kansspelverslaving, bestrijden van illegaliteit en criminaliteit en het beschermen van de consument.

De criteria zijn:

  • de website mag geen .nl hebben en/of;
  • de site mag niet in de Nederlandse taal te raadplegen zijn en/of;
  • er mag geen reclame gemaakt worden via radio, televisie en/of geprinte media gericht op  de Nederlandse markt.

Elk bedrijf dat (online) kansspelen aanbiedt op de Nederlandse markt of zich op Nederland richt zonder vergunning, is in overtreding. De prioriteringscriteria bepalen welke overtreders als eerste in aanmerking komen voor handhavend optreden. Aangezien Globalstars een.nl extensie voerde en ook op Nederland gericht was, is er door de Kansspelautoriteit opgetreden.

Daarom heeft de Kansspelautoriteit een boete opgelegd aan Globalstars van 100.000 euro. Deze boete sluit aan bij boetes voor overtredingen van de Wet oneerlijke handelspraktijken. Consumenten-bescherming staat in die wet centraal en dat is ook één van de pijlers voor de Kansspelautoriteit. De boete is zowel aan het bedrijf als aan de directeur van de online aanbieder opgelegd, omdat de directeur geen passende maatregelen tegen de overtreding heeft genomen of laten nemen.

Met het opleggen van deze boete geeft de Kansspelautoriteit een heldere waarschuwing af aan  consumenten en illegale online aanbieders. Jan Suyver: "Het is van maatschappelijk belang dat consumenten worden geïnformeerd en gewaarschuwd dat als ze deelnemen aan online kansspelen daar risico's aan kleven. Daarnaast verwacht ik dat er van de openbaarmaking van het sanctiebesluit een preventieve werking uitgaat naar andere ondernemingen en natuurlijke personen. Het moet duidelijk zijn dat het aanbieden van (online) kansspelen zonder in het bezit te zijn van een vergunning niet is toegestaan in Nederland."

Globalstars en de directeur kunnen het besluit  juridisch nog aanvechten door bezwaar aan te tekenen.

Besluit openbaarmaking Globalstars (pdf, 600 kB)
Besluit Globalstars (pdf, 4.8 MB)