Moet een speelautomatenhal van elke bezoeker nu de identiteit controleren?


Ja, met de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand moet de speelautomatenhal van ieder bezoeker de identiteit vaststellen en verifiëren. Vanaf 1 oktober 2021 zijn deze gegevens ook nodig om te controleren of de speler staat geregistreerd in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks).

Cruks is een belangrijk instrument om te weren van deelname aan kansspelen. De speelautomatenhal kan na een eerste bezoek de bezoeker een unieke identificator toekennen die kan worden gebruikt bij volgende bezoeken, bijvoorbeeld een toegangspasje met een foto van de persoon. Hiermee wordt voorkomen dat bij elk bezoek opnieuw alle identiteitsgegevens moeten worden opgegeven.