Bezwaar maken


Als u het niet eens bent met een besluit van de Kansspelautoriteit dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen.

Stappenplan bezwaar maken