7Red.com

19 maart 2015:

Besluit op bezwaar 7Red.com:
Besluit op bezwaar 7Red com (pdf, 6 MB)
Status:In deze zaak is beroep ingesteld en de rechtbank heeft uitspraak gedaan op 20 april 2016. Het beroep van Bluemay Enterprises is ongegrond verklaard. De uitspraak is gepubliceerd op rechtspraak.nl.

Het hoger beroep is ongegrond verklaard. De uitspraak van de Raad van State van 22 februari 2017 is gepubliceerd op rechtspraak.nl onder nummer ECLI:NL:RVS:2017:484.

Besluit tot openbaarmaking BOB 7Red.com
7822 - 00 019 154 Besluit openbaarmaking BOB - OPENBARE VERSIE (pdf, 180 kB)
Status: Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Het hoger beroep is ongegrond verklaard. De uitspraak van de Raad van State van 22 februari 2017 is gepubliceerd op rechtspraak.nl onder nummer ECLI:NL:RVS:2017:484.

10 oktober 2014:

Sanctiebesluit 7Red.com:
Sanctiebesluit 7Red com (pdf, 2.9 MB)
Status: Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt.

Besluit tot openbaarmaking 7Red.com:
Besluit openbaarmaking 7Red com (pdf, 1.6 MB)
Status: Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt.