GT Beheersorganisatie

Sanctiebesluit GT Beheersorganisatie (6223 kB) (10 juli 2014)

Sanctiebesluit GT Beheersorganisatie (pdf, 6.1 MB)

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Besluit tot openbaarmaking GT Beheersorganisatie (4050 kB) (10 juli 2014)

Besluit tot openbaarmaking GT Beheersorganisatie (pdf, 4 MB)

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.