Com Coin Operated Machines


Gepubliceerd op 20 juni 2019

COM Coin Operated Machines exploiteerde behendigheidsautomaten van de types Fun4Four die niet in overeenstemming zijn met het toegelaten model. Daarmee handelt het bedrijf in strijd met de Wet op de kansspelen. De Kansspelautoriteit legt een last onder dwangsom op.

Besluit last onder dwangsom Com Coin Operated Machines (20 juni 2019)

Besluit last onder dwangsom Com Coin Operated Machines (pdf, 3.3 MB)

Status

Naar aanleiding van het besluit is gecontroleerd, hierbij is geconstateerd dat de overtredingen niet zijn gestaakt. Er zijn dwangsommen verbeurd. Nadien zijn de overtredingen gestaakt.

Openbaarmakingsbesluit Com Coin Operated Machines (29 juni 2019)

Openbaarmakingsbesluit Com Coin Operated Machines (pdf, 1.4 MB)

Status

Naar aanleiding van het besluit is gecontroleerd, hierbij is geconstateerd dat de overtredingen niet zijn gestaakt. Er zijn dwangsommen verbeurd. Nadien zijn de overtredingen gestaakt.