Spelerstegoeden

Er zijn 4 manieren om de voorziening spelerstegoeden aan te tonen: via bankgarantie, via een stichting derdengelden, via een derdengeldenrekening of via een overige voorziening, zie hieronder.

Gewijzigd 31-3-2021:  Q&A toegevoegd.

Vragen over voorziening spelerstegoeden

OVERZICHT BENODIGDE DOCUMENTEN - spelerstegoeden, optie 1: bankgarantie
Soort document Eisen aan document

Overeenkomst tussen de aanvrager en de bank die de bankgarantie verleent

Bewijsstuk dat de bankgarantie is afgegeven door een financiele onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van bank mag uitoefenen

Accountantsrapport of assurance-rapport

Formulier spelerstegoeden (pdf, 109 kB)

OVERZICHT BENODIGDE DOCUMENTEN - spelerstegoeden, optie 2: via Nederlandse stichting derdengelden
Soort document Eisen aan document

Statuten of oprichtingsakte

Uittreksel uit het handelsregister

Overeenkomst tussen de aanvrager en de stichting

Verklaring omtrent gedrag of buitenlands equivalent van de bestuurders van de stichting en de leden van de raad van toezicht van de stichting

Accountantsrapport of assurance-rapport

Formulier spelerstegoeden (pdf, 109 kB)

OVERZICHT BENODIGDE DOCUMENTEN - spelerstegoeden, optie 3: Derdengeldenrekening
Soort document Eisen aan document

Overeenkomst tussen de aanvrager en de derde bij wie de rekening wordt aangehouden

Bewijsstuk dat de derdengeldenrekening is geopend bij een financiële onderneming die volgens de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van bank mag uitoefenen

Accountantsrapport of assurance-rapport

Formulier spelerstegoeden (pdf, 109 kB)

OVERZICHT BENODIGDE DOCUMENTEN - spelerstegoeden, optie 4: overige voorziening
Soort document Eisen aan document

Beschrijving getroffen maatregelen

Accountantsrapport of assurance-rapport

Formulier spelerstegoeden (pdf, 109 kB)