Ontheffing keuringsinstelling

Uw keuringen kunnen alleen worden uitgevoerd door een door de minister aangewezen keuringsinstelling. Bij de ingang van de Wet kansspelen op afstand zijn nog geen keuringsinstellingen aangewezen. Daarom kunnen wij op verzoek van de aanvrager een tijdelijke ontheffing geven van deze verplichting.

Gewijzigd 12-4-2021: Aanvraagformulier tijdelijke ontheffing keuringsinstelling gewijzigd.

Stappen om de ontheffing te regelen

Lees in de Beleidsregels tijdelijke ontheffing keuringsinstellingen (pdf, 92 kB) hoe wij tijdelijke ontheffing hebben georganiseerd, en volg dan onderstaande stappen om de ontheffing van uw keuringsinstellingen te regelen.

Uw keuringsinstelling keurt aan de hand van het keuringsschema.