Financiële zekerheid

Er zijn meerdere manieren om financiële zekerheid aan te tonen: via bankgarantie, via een waarborgsom, via borgtocht of overige, zie hieronder.

Gewijzigd 31-3-2021:  Q&A toegevoegd.

Vragen bij financiële zekerheid

overzicht benodigde documenten - FINANCIËLE zekerheid, optie 1:  bankgarantie
Soort document Eisen aan document
Overeenkomst tussen de aanvrager en de bank die de bankgarantie afgeeft
Bewijsstuk bankgarantie

Soort document Eisen aan document
overzicht benodigde documenten - FINANCIËLE ZEKERHEID, OPTIE 2:  waarborgsom

Beschrijving waarborgsom

Bewijsstuk waarborgsom

Soort document Eisen aan document
overzicht benodigde documenten -  FINANCIËLE ZEKERHEID, OPTIE 3:  Borgtocht

Beschrijving borgtocht

Bewijsstuk borgtocht
overzicht benodigde documenten - FINANCIËLE ZEKERHEID, optie 4: overige methoden
Soort document

Eisen aan document

Beschrijving overige methode

Bewijsstuk overige methode